Panevėžio miesto žydų ligoninės medikai. Iki 1940 metų

Neaptikau duomenų, kiek Lietuvos žydų studentų, būsimų medikų mokėsi užsienyje. Tačiau LCVA radau pluoštelį  vyresnės kartos gydytojų biografijų. Medikai  rašo apie įgytą kvalifikaciją užsienyje. Pavyzdžiui:

Gyd. Šachnelis Abraomas Meras gimė 1865 metais Panevėžyje. Mokėsi Kauno gimnazijoje (1885). Medicinos mokslus studijavo Maskvos universiteto Medicinos fakultete. Studijas baigė 1890 metais. 1892 grįžo į Lietuvą. Gyveno Pasvalyje.  XX a. pradžioje atsikėlė į Panevėžį. Sukūrė šeimą, vedė odontologę  Aną (Ana Mer vadinta – Ona Merienė). Vertėsi privačia gydytojo praktika. 1923 m. įsirengė modernų kabinetą, laboratoriją, įsigijo rentgeno aparatą. Dirbo dviejų mokyklų gydytoju. Nuo 1919 iki 1930 metų buvo  Žydų ligoninės vedėjas. (Nuo 1930 iki 1940 m. ligoninei vadovavo gyd. T. Gutmanas). Gyd. Š. Meras su žmona gyd. Ana buvo Panevėžio miesto Tarybos nariai. Rūpinosi ligoniais sergančiais tuberkulioze. Įsteigė draugijos ,,Oze“ ambulatoriją, vaistinę šiems pacientams gydyti. Nepasiturinčius gydė nemokamai.

Gyd. Š. Mero atminimas gyvas. Jo atminimui viena Panevėžio miesto gatvių pavadinta Š. Mero vardu. Panevėžio žydų bendruomenės (PŽB) iniciatyva (pirmininkas G. Kofman), minint gyd. Š. Mero 150-ąsias gimimo metines buvo atidengta atminimo lenta prie buvusios Žydų ligoninės pastato (dabar VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Infekcinių ligų klinika), surengta mokslinė konferencija. Gyd. Š. Meras mirė 1930 metų kovo 26 d. Palaidotas Panevėžio miesto žydų kapinėse (Ir internetinė prieiga. aidas.lt-sveikta/article/13788-12-tauri-gydytojo-asamenybė. Peržiūrėta 2020 05 30).

 Gyd. Mauša Epšteinas gimė 1891 06 16 Šiauliuose, mokėsi Ukmergės gimnazijoje, medicinos studijas pradėjo Ciuricho universiteto Medicinos fakultete, tačiau medicinos studijas baigė Charkovo universitete. 1920 – 1921 metais dirbo Rusijoje – Achtyrkos 80 lovų ligoninės vedėju.  1921 metais grįžo į Lietuvą. Gydytoju dirbo Šeduvoje, Rokiškyje, o nuo 1930-ųjų metų – Panevėžyje. 1924 08 18  ir 1928 09 05 gavo iš VRM Sveikatos departamento leidimą užsiimti medicinos praktika Lietuvoje ir leidimą atidaryti rentgeno kabinetą. 1932 metais gyd. M. Epšteinas perdavė Rentgeno kabinetą gyd. Stanevičiūtei. Medikas kvalifikaciją kėlė Berlyno universiteto klinikoje. Buvo vidaus ir moterų ligų skyriaus vedėjas, rentgenologas, atsargos gydytojas. Mokėjo lietuvių, rusų, vokiečių, hebrajų kalbas. Gyveno Panevėžyje, Elektros g. Nr. 6 ( LCVA, F. 1431, ap. 3, b. 35, l. 1, 4, 15, 20 a.p., 21) ir ( LCVA, F. 1431, ap. 3, b. 41, 4. 6, 6 a.p., 7, 10).