MIŠKININKAS ZBIGNEVAS VIDUGIRIS (1889 – 1980)

Širdyje skrebėjo mintis pasimatyti su gražiąja apskrities administracijos sekretore… Mąstė apie ją, rūpėjo, ar ji neištekėjo, ar nepamiršo Zbignevo…Jam rūpėjo gražioji Elena…panelė Elena Silickaitė. Apsidžiaugė, kad ji neištekėjusi. Stebėjo ją, kartais  pakalbindavo…

 1920 metų lapričio 27 d. Elena ir Zbignevas susituokė Tauragėje. Santuoką palaimino panevėžietis kun. Povilas Šidlauskas.

Prabėgus 54-eriems santuokos metams, Zbignevas Vidugiris paliko užrašą: ,,Vestuvės buvo laimingos to žodžio prasme. Duok Dieve, kad mano  dukros ir anūkai sukurtų sau panašų gyvenimą”.

Zbignevo Vidugirio šeimoje  augo  dvi dukras: Liudvika Vidugirytė-Arbačiauskienė ir  Elena Vidugirytė – Urbonienė. Šių eilučių autorė  turėjo garbės susitikti  su dukromis ir priimti atvežtą  tėvelio dienoraštį. Tuo pagrindu gimė pasakojimas ,,Iš Zbignevo Vidugirio prisiminimų”, apie  Jono Vidugirio vaikų – Jadvygos, Zbignevo, Edvardo ir Jono savarankišką gyvenimą,  įgytą mokslą (spausdinama  knygoje ,,Kaimynai”, Panevėžys, 2004, p. 79 – 98).

 Viktorija Vidugirienė  (1862 – 1934), Liudvika Vidugirytė – Arbačiauskienė (1922 – 2016), Elena Selickaitė – Vidugirienė (1898 – 1980), Zbignevas Vidugiris (1889 – 1980), Celina Vivulskienė – Januškevičienė (1857 – 1921) amžinam poilsiui atgulė  Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros kapinėse. Kapavietės paminkle  įrašas: ,,Čia ilsisi Giedraičių, Pukenių giminės nariai”.

Jų atminimui išgraviruotas giminės herbas.