Magdalena Birutė Stankūnienė – JAV lietuvių dailininkė

Būdama aktyvi visuomenininkė, priklausydama įvairioms Amerikos dailininkų grupuotėms ir asociacijoms, M.B.Stankūnienė, palaikė ryšius su gimtine. Lietuvos dailės muziejaus archyve saugoma menininkės surinkti emigracijoje gyvenančių dailininkų biografijų, parodų recenzijų, bukletų, katalogų rinkiniai. Ši sukaupta medžiaga padeda plėsti abipusio pažinimo akiratį, puoselėti bei populiarinti mūsų nacionalinę dailę.

1988 metais vykusioje dailininkės kūrybos parodoje žiūrovai galėjo susipažinti su 49 drobėmis ir 19 grafikos lakštų, sukurtais 1974 – 1986 metais. Ekspozicijoje buvo matomi visi minėti darbų ciklai –  ,,Lietuvos kaimo moterų darbai“, ,,Dvylika mėnesių“, ,,Gėlės“. Parodos ekspoziciją papildė Čikagoje išleisti darbų atvirukai bei katalogai.

2017 metų lapkričio 26 dieną Čikagoje mirė dailininkė  M. B. Stankūnienė. Žiniasklaida rašė, kad Lietuva neteko mecenatės, meno ir kultūros puoselėtojos, muziejų donatorės, grafiko Viktoro Petravičiaus mokinės, bei Čikagoje M.K.Čiurlionio galerijos globėjos. Už nuopelnus Lietuvai menininkei įteiktas Lietuvos Didžiojo Gedimino ordinas. 1997 metais suteiktas Vilkaviškio rajono garbės pilietės vardas, 2008 metais – Marijampolės garbės pilietės vardas. Marijampolėje veikia  M.B.Stankūnienės menų ir Marijampolės dailės galerijos.

Apybraiža parengta 1988 m. (papildyta 2019).