Lietuva pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1900 m.

Lietuvos ekspozicijos rengėjai parengė ir išleido knygą ,,Suskaita arba statistika visų lietuviškų knygų, atspaustų Prūsuose nuo 1864 iki 1896 metų“, Tilžė, 1897 metai. Išleido ir kitą knygą – ,,Suskaita arba statistika visų lietuviškų knygų, atspaustų  Amerikoj nuo pradžios lietuviškos Amerikon emigracijos iki 1900“, Plimutas, PA, 1900, ir kitus leidinius. Paryžiaus komitetas nupirko 473 ,,Suskaitos“ egz. Prancūzijos muziejui buvo dovanoti šeši tautiniai kostiumai su manekenais, nemažai audinių, juostų, trobos inventoriaus ir kt.

Lietuvos ekspozicija buvo įvertinta: gauta 12 premijų, aukso medalis skirtas JAV ekspozicijoje išstatytoms Lietuvių knygoms. Apie parodą rašė žiniasklaida. Pasak Paryžiaus parodos organizatoriaus J. Žilinsko, paroda pasauliui parodė, kad Lietuva gyva, gyva lietuvių tauta.

Perengta apybraiža  2015 m.