Panevėžio kraštietis, astrofizikos patriarchas, astronomijos dr. Antanas Juška (1902 – 1985)

A.Juškos knygos

1. Juška A. Astronomijos vadovėlis. Kaunas, 1928, p. 151 (2)

2.  Juška A. Empiriškos kosmogonijos problema. (Dr. A. Juškos paskaita). Kaunas, 1929 (Iš mėnraščio Kosmos, Nr. 7, 1929) (1)

3. Juška A. Fizika. Vadovėlis vidurinei mokyklai. Kaunas: Sakalas, B.M. (1)

4.  Juška A. Kaip pasidaryti ugniagesių įrankius. Kaunas, 1930, p. 26 (2)

5.  Juška A. Morė Teofilis. Iš kur mes ateinam? Kaunas, 1931 (1)

6. Juška A. Biržų gimnazija. Leidinys gimnazijos rūmų įkurtuvėms atminti (Redaktorius A. Juška). Biržai, 1931, p. 104 (2)

7. Juška A. Pasaulio atomas. Kaunas, 1932, p. 21 (2)

8.  Juška A. Matematinės analizės pagrindai. Analitinės geometrijos, diferencialinio ir integralinio skaičiavimo vadovėlis aukštesniajai klasei. Kaunas: Sakalas, 1934, p. 135 (1)

9.  Juška A. Tas pats, pakartotinis leidinys. 1941, p. 136 (1)

10.  Juška A., Dabušis St. Fizika pašnekesiais. T. 1, Kaunas, 1938 (3)

11.  Juška A. Vilniaus byla. Vilnius, 1940, p. 103 (1, 3)

12.  Juška A. Tas pats, pakartotinis leidinys, 1990 (1, 3)

13.  Juška A. Aritmetika. Mokytojų reikalui. Kaunas, 1941 (1)

14.  Juška A., Braunweiler Emil. Fizika be formulių. Kaunas, 1941 (1)

15.  Juška A. Fizikos kursas (Redaktorius Končius). Kaunas, 1941, p. 184 (1)

16. Juška A. Kelionė po Saulės sistemą. Vilnius, 1958, p. 135 (2, 4)

17.  Juška A. Mėnulis. Vilnius, 1960, p. 40 (1,2, 3, 4)

18.  Juška A. Saulės sistema ir jos vystymasis. Kaunas, 1960, p. 67 (2, 3, 4)

19.  Juška A. Mikolojus Kopernikas. Jo gyvenimas ir darbai. Vilnius, 1962, p. 48 (2, 3, 4)

20.  Juška A. Nuo žemės iki Plutono. Vilnius: Mintis, 1964, p. 87 (2, 3, 4)

21.  Juška A. Žemė ir kosmosas. Straipsnių rinkinys. (Sudarytojas A. Juška). Vilnius: Mintis, 1964 (2).

22.  Juška A. Mūsų žvaigždė – Saulė.  Vilnius: Mintis, 1964, p. 24 (1, 4)

23.  Juška A. Kosmonautikos dešimtmetis. Vilnius, 1967, p. 13 (1)

24.  Juška A. Žemės grupės planetos. Vilnius, 1969, p. 21 (2)

25.  Juška A. Mūsų kosminis kaimynas. Vilnius: Mintis, 1969, p. 24 ( 1, 2, 3, 4)

26.  Juška A. Žemė ir kosmosas. Vilnius: Mintis, 1970 (1, 3, 4)

27.  Juška A. Venera. Vilnius: Mintis, 1971, p. 27  (2, 3, 4)

28.  Juška A. Žvaigždynų pasauliai. Vilnius: Mintis, 1972, p. 134  (2, 3, 4)

29.  Juška A. Astronomija Lietuvoje ir jos pasiekimai. (Medžiaga lektoriams). Vilnius: Žinija, 1972, p. 22 (2)

30.  Juška A. Kosmonautika. Vilnius, 1973, p. 12 (2)

31.  Juška A. Raudonoji planeta. Vilnius: Mintis, 1973, p. 40  ( 1, 2, 3, 4)

32.  Juška A. Paskaitų astronomijos ir kosmonautikos klausimais anotuota tematika. (Sudarė A. Juška). Vilnius: Žinija, 1974, p. 20 (2)

33.  Juška A., Štrinhauzas Hugo. Matematinis Kaleidoskopas. (Iš vokiečių k. vertė A.Juška). Vilnius, 1976, p. 239 (1)

34.  Juška A., Somova Lidija Aleksejevna, Čuidovskis Aleksandras Nikolajivičius. Geometrijos pratybos.  ( Mokimo priemonė vid, prof. mokykloms) (Vertė A. Juška). Vilnius, 1974, p. 164 (1)

35.  Juška A. Nauja pažintis su Venera. Vilnius: Mokslas, 1977, p. 29 (2, 3, 4)

36.  Juška A., Ažusienis A. Astrofizika. Mokymo priemonė mokytojams. Kaunas: Šviesa, 1977, p. 219(2, 3)

37.  Juška A., Voronovas – Veljaminovas Borisas Aleksandrovičius. Astronomija Vadovėlis XI klasei. ( Vertė A. Juška). Kaunas, 1978, p. 143 (1)

38.  Juška A. Astronomija Lietuvoje ir jos pasiekimai. Vilnius, 1979, p. 22 (2)

39.  Juška A., Muranovas Aleksandras. Neįprastųjų ir grėsmingų reiškinių pasaulyje. Priemonė mokiniams. ( Vertė A. Juška). Kaunas, 1982, p. 206 (1)

40.  Juška A., Levitanas Jefremas. Astronomija. Mokymo priemonė vid. mokykloms, technikos mokykloms. ( Vertė A. Juška). Vilnius, 1982, p. 118 (1)

41.  Juška A. Astronomija ir kosmonautika. Medžiaga lektoriui. Vilnius: Žinija, 1982, p. 16 (2)

42.  Juška A. Kosmonautika – mokslui ir gyvenimui. Vilnius, 1984, p. 22 (2)

43.  Juška A.  Kosmonautika – mokslui ir gyvenimui. Vilnius, 1984, p. 21 (1)

44.  Juška A. Astronomijos enciklopedinis žodynas. Sudarė A. Juška. Vilnius, 1984, p. 136 (2, 4)

45.  Juška A. Saulės šeima. Vilnius: Mokslas, 1985, p. 160 (2, 3, 4)

46.  Juška A.,  Kaminskas V., Šlapkauskas V. Jaunojo astronomo žinynas. Vidurinių mokyklų mokiniams. Kaunas: Šviesa, 1986, p.  232 (2, 3, 4)