Diplomato dukra, puoselėjusi lietuvybę už Atlanto

Beatričės tėvai Vladas ir Gražina susipažino Paryžiuje, kur Gražina studijavo komercijos mokslus, o Vladas dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje sekretoriaus pareigose. Abu – Marijampolės krašto vaikai, jų tėvai buvo pažįstami. Kitaip ir negalėjo būti, nes Gražinos tėvelis,  gydytojas Juozas Brundza,  buvo  žinomas žmogus Marijampolėje, Prienuose, Birštone ir gerbiamas už jo atidumą ir paslaugumą savo pacientams.

Gražina Natkevičienė su dukrele Beatriče. Prienai, 1939 (iš asmeninio B.Pautienienės foto albumo)

Beatričė gimė po tėvų santuokos prabėgus ketveriems metams – 1939 metų liepos 31 dieną. Nuo tų metų diplomatas  dr. V. Natkevičius URM ministro įsakymu buvo paskirtas eiti ypatingai atsakingas pareigas Maskvoje. Tad šeimai teko krauti lagaminus ir skubiai išvykti iš Paryžiaus į Sovietų Sąjungos sostinę. Čia  G. Natkevičienė ruošėsi motinystei, tačiau gimdyti Maskvoje, kur  V. Natkevičius 1939 – 1940 metais dirbo Lietuvos pasiuntinybėje nepaprastojo ir įgaliotojo ministro pareigose, neturėjo net tokios minties. Tad 1939 metų liepos pradžioje atsisveikinusi su vyru, ji išvyko į Kauną, į tėvų namus. Gimdymas buvo sėkmingas. Pirmagimės mergaitės atėjimu džiaugėsi jauna šeima. Tų metų rugpjūčio mėnesį Vladas, gavęs iš URM leidimą atvykti į Lietuvą, skubiai išsiruošė į kelionę. Išvakarėse užbėgo į prestižinę  Maskvos juvelyrinę parduotuvę nupirkti dovaną žmonai Gražinai. Ką nupirko, nežinojo net jį sekę agentai, stebėję parduotuvę iš gatvės. Vis dėlto agentas užfiksavo, kad Vladas išėjo su švarko kišenėje pūpsančia dėžute… Lietuvoje pasveikinęs žmoną ir dukrelę, Vladas skubiai grįžo į Maskvą. Ten ūgtelėjus dukrytei, traukiniu atvyko Gražina su dukrele ir aukle. Ji vėliau pasakos, kad Maskvoje ją ir mažąją Beatričę,  išvažiavusias  į parką poilsio, taip pat ,,saugojo“ agentas. Pakalbintas rusų kalba (auklė mokėjo rusiškai) vyriškis tylėjo.

 Artėjant dukrelės pusei metukų sukakčiai, Naujų metų išvakarėse tėvai nutarė kelti iškilmingas krikštynas. Pasirinko iškilmių vietą – Gražinos tėvelių namus Prienuose. Krikšto motinėle buvo pakviesta LR prezidento Antano Smetonos sūnaus Juliaus žmona Eugenija Birutė Smetonienė, o krikšto tėveliu – ištikimas Vlado bičiulis žurnalistas  Valentinas Gustainis. Krikštynų  iškilmės vyko J. Brundzos namuose. Dukrelę krikštijo kun. Valaitis. Naujagimei suteikė Beatričės Laimutės  Jūratės vardus. Tai buvo 1939 metų gruodžio 30 d.