Diplomatas juristas Jonas Aukštuolis

Jonas Aukštuolis nepaprastuoju ir įgaliotuoju ministru dirbo Pabaltijo respublikose, Suomijoje, Čekoslovakijoje, Argentinoje. Be šių pareigų, J. Aukštuolis  URM dirbo Teisės-administracijos departamento ir Protokolo departamento direktoriumi. Už nuopelnus Lietuvai, Estijai, Latvijai, Belgijai, Italijai, Suomijai, Čekoslovakijai buvo apdovanotas 1-ojo bei 2-ojo laipsnio ordinais.

1940 m. rudenį atleistas iš URM, iš Kauno persikėlė į Panevėžį, įsidarbino Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje (dabar – Panevėžio J. Balčikonio gimnazija) rusų kalbos mokytoju. 1941 m. birželio 14 d. suimtas iš išvežtas į Krasnojarsko kalėjimą.

Po aštuonerių kančios ir patyčių metų J. Aukštuolis 1949 m. mirė. Amžiams atgulė Sibiro žemėje. Knygoje apžvelgiami  Jono Aukštuolio gyvenimo ir veiklos fragmentai, atskleidžiantys diplomato ryšius su užsienio šalių vyriausybėmis, žiniasklaida, visuomenės veikėjais ir kt. Susitikimai, vizitai, derybos, konferencijos, kultūros renginiai ir net privatūs diplomatų priėmimai savo bute įpareigojo  Joną Aukštuolį dirbti nuosekliai, dėti daug pastangų, reikalavo išmanymo šiame darbe. Diplomato, juristo, mokytojo  Jono Aukštuolio atminimą saugo Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos kolektyvas, Kupiškio rajono Alizavos biblioteka, Kupiško krašto žmonės.

Apybraiža parengta 2019 m.