Brolis dvynys Jonas Čiplys (1947-2017)

Atėjo 1990 metai. Nepriklausomybės atgavimo metai. Jonas nuo televizorių taisymo buvo pavargęs , tiksliau nuo patirtos ilgametės spinduliuotės blogai jautėsi. Širdis skaudėjo. Žmonės rinkosi patogų gyvenimą kitur, užsienyje, kiti naujai kūrė verslą, keitė aplinką. Jonas įsisuko į smulkų verslą – prekybą dailės reikmenimis. Namuose atidarė dailės salonėlį, kuriame prekiavo dailininkams skirtomis priemonėmis – dažais, teptukais, popieriumi ir kt. Turėjo molbertų, grafikai spausti dvi stakles. Panevėžyje, Ramygalos g. nuosavi namai toli nuo centro –  naudos nedavė. Uždarė.  Kioską atidarė turguje. Menkas biznis, bet reketininkams tai rūpėjo gauti šiokios tokios naudos, atseit už saugojimą… Aukštos čekiškos kokybės dailės gaminius vežėsi pats iš vienos įmonės. Džiaugėsi, kad aptarnavimas aukštos kultūros. Bet ar grįši į namus saugiai  su pirkiniu tokį tolimą kelią? Pakeliui  reketininkai reikalavo duoklės arba atima automobilį. Sekėsi, gyvas liko.

Su metais mieste daugėjo raštinių prekių parduotuvių. Prekiauti dailės reikmenimis tapo nenaudinga. Pardavė.

Su klasės draugu Rimu atidarė alaus barą. Patalpą papuošė paveikslais, pastatė bilijardo stalą. Pirmi, antri metai prabėgo patenkinamai. Klientų netrūko. Tačiau pagundų patiems paragauti stipriosios – reikėjo valios. Jonas stokojo…Bičiulis netikėtai susirgo ir mirė. Jonas labai išgyveno. O aš išgyvenau brolio Jono pirmąjį patirtą insultą ir gydymą Rokiškio ligoninėje (gyveno Rokiškio rajone, nuosavoje sodyboje). Pasveiko. Tačiau rudenį patirtas antras insultas gero nežadėjo. Atvežtas į Respublikinę Panevėžio ligoninę gydėsi. Paskutiniąsias keturias gyvenimo dienas buvau šalia brolio. Stebėjau ir padėti jau nieko negalėjau. Jam mirus kalbėjau maldą – Amžiną atilsį duok jam Dieve…

Amžinam poilsiui atgulė šalia tėvelių Uršulės ir Mykolo, Ramygalos g. kapinėse.

Skiriu broliui Jonui
Mano tėvas / Baltais apatiniais / Užsidėjęs juodą / Kailinę kepurę / Balkone sėdi./ Kambaryje trise /
Tu, Aš / Brolis dvynys Jonas./ Tėvas baltais apatiniais / Balkone… / Tu tyli / Aš laukiu / Brolis
dvynys / Duos šimtą dolerių / Tavo knygai išleisti/.

Brolio dvynio Jono mirties penktųjų metinių atminimui. 2023
Ligoninėje sergantį / Žmogų žadinti negalima / Galima tik žiūrėti / Galima tik jį gailėti / Galima
stovėti prie lovos / Galima galvoti tik ką nori / Galima ir ne/galvoti / Kaip jaučiasi ligonis / Galima
ir ne/galvoti / Kada jo vietoje atsidursi…/ Kas suteikė teisę / Nuo suleistų dviejų dozių /
,,deginančių“ vaistų / žmogui be žado numirti?

Uršulės ir Mykolo Čiplių šeima. Tėveliui ant kelių sėdi Jonukas. Panevėžys, apie 1949
Uršulės ir Mykolo Čiplių šeima su globėjais. Ant tėvelio rankų Jonukas. Panevėžys, apie 1949
Panevėžio vaikų darželio auklėtiniai ir vadovės. Iš kairės antroje eilėje 4-5 susiglaudę mažieji
dvyniai – Joana Viga ir Jonas. Panevėžys, 1950
Panevėžio vaikų darželio auklėtiniai ir vadovės. Iš kairės pirmoje eilėje 1-as Jonas Čiplys, 4-ta
sesutė Joana Viga Čiplytė. Panevėžys, 1952
Panevėžio 5 gimnazijos ketvirtos klasės mokiniai ir mokytojai. Iš dešinės trečioje eilėje 3 – 4
dvyniai – Joana Viga ir Jonas Čipliai. Panevėžys, 1958
Brolio Jono krikštatėvis. Iš dešinės Mykolas Kisielis. 1925