Brolis dvynys Jonas Čiplys (1947-2017)

Grįžau vakare. Brolį namuose neradau. Jonas buvo išėjęs pas draugą kaimyną Stasiuką.

Sekančią dieną Jonas pasakojo, kad kariuomenėje išmoko valdyti karinį tanką, buvo su kitais kariais Prahoje, dalyvavo pratybose. Jam buvo gaila ir skaudu  matyti, kai grįžus į dalinį, tanko vikšruose matėsi žmogaus kūno dalys…Klausiau, kaip tai atsitiko…karys pavargęs užmigo po krūmų…o tankas lekia pirmyn…Brolis nebuvo sužeistas. Viršininkai suteikė seržanto laipsnį, pasakojo Jonas. Ir dar atsimenu pasakojimą iš ,,dedančinos“, t.y.  kareivių naujokų gyvenimą kareivinėse. Vyresnieji kareiviai naujokus šokdino, tyčiojosi, žemino…atseit ugdė vyriškumą…O buvo taip – miega lovoje ir jaučia, kad kažkas sėlina prie jo lovos…tyli, nekruta, vaizduoja, kad miega…ir jaučia, kad jam ant veido tyška dantų pasta…šoko Jonas staiga iš lovos  ir rėkia  ubju, ubju / nužudysiu, iškėlęs peilį / peilį laikė po pagalvę/ ir veja neklaužadą…pakako to karto, įrodė, kad ne iš kelmo spirtas naujokas…

Rašau, kad Jonas atvežė dovanų iš Prahos. Už gerą tarnybą gavo kažkiek sovietinių rublių. O, ir gerumas mano broliuko. Man atvežė tip top tinkamo dydžio / 40/  baltus čekiškus aulinukus, tokius gražius ir patogius, niekas tokių neturėjo. Atvežė brolio Petro dukrelei Mėtutei /2 metukų/ nuostabiai dailią rudens suknelę. Sau parsivežė kuklų krištolo pakabinamą šviestuvą. Gal dar ko? Neprisimenu, bet tos dovanas priėmiau su dideliu dėkingumu ir mąsčiau, koks jautrus tas mano dvynys broliukas Jonas.

Jonas kibo į gyvenimą, siekė mokslo. Laikė stojamuosius egzaminus į Kauno technologijos institutą. Ketino studijuoti maisto technologiją. Jaučiu, tam pasirengimui pasitarnavo Stasiuko mylima mamytė, kuri labai mylėjo Joną, jį mokė kulinarijos paslapščių…Įstojo, studijavo metus…ir nutraukė studijas. Pradėjo domėtis technika, televizoriais. Buvo priimtas į Buitinį kombinatą televizorių pameistriu. Gabų mokinį pasiuntė į Rusiją, Sibiro televizijos gamyklą tobulinti žinių. Kokia tai gamykla – nežinau, nepasakojo. Iš atsivežtų detalių sau sudėliojo televizorių. Turėjome nedidelį televizorių, tai buvo naujovė mūsų namuose / tik laidinis radijas buvo įjungtas/.