Daktaras Steponas Biežis ilgėjosi Lietuvos

Daktaras Steponas Biežis, baigęs Vilparaiso universitetą, toliau plėtė žinias Čikagos medicinos kolegijoje. 1914 m. gavo gydytojo diplomą. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, buvo pašauktas į JAV kariuomenę, ir kaip gydytojas dirbo Prancūzijoje.

Pasibaigus karui grįžo į Čikagą, vertėsi gydytojo praktika. 1933 m. S. Biežis buvo priimtas į JAV chirurgų draugiją. Buvo JAV lietuvių gydytojų draugijos steigėjas ir pirmininkas, gydytojų draugijos žurnalo redaktorius, Čikagos panevėžiečių klubo pirmininkas, draugijos Čikagos skautams remti pirmininkas (atkūrė draugiją savo lėšomis), 1955 – 1957 m. vadovavo Amerikos lietuvių tautininkų sąjungai (buvo pasaulinės lietuvių tautininkų sąjungos tremtyje pirmininku), Šv. Kryžiaus ligoninės štabo narys, Lietuvos prekybos rūmų narys.

Šio žmogaus pastangomis ir finansinės paramos dėka Čikagoje svečiavosi Lietuvos sportininkų delegacija, kuri Čikagos universiteto stadione dalyvavo rungtynėse su studentų komanda.

Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona gyd. S.Biežiui už nuopelnus Lietuvai apdovanojo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.