Poetas, fotografas, tapytojas Petras Čiplys

J.V. Čiplytė. “Einu gyventi.Vilnius, Homo liber, 2003, p. 103.

Knygoje ,,Einu gyventi“ pasakojama apie žmonių, gyvenusių Panevėžio rajono Gudelių, Laukagalio, Išlaužų, Piktagalio, Lasungalio, Dvariškių ir aplinkiniuose kaimuose, likimus, apie Panevėžio miesto Ramygalos gatvės miestelėnų gyvenimą, vaikų pomėgius ir nuotykius.

Rašoma apie šeimas-kaimynus: Mykolo ir Uršulės Čiplių, malūnininko Povilo  ir Adelės Jasinskų,  kolūkiečių  Bronės ir Petro  Folkonų, batsiuvio Filomenos ir Vytauto Masilionių, batsiuvio Aleksandros ir  Adomo Turšauskų, vairuotojo  Stasio ir Vandos  Pranių ir kitų šeimų likimą. Apybraižoje dominuoja autobiografiniai motyvai.