Ona Bačkienė – krikščioniškos šeimos židinio puoselėtoja

1989 m. O. ir S. A. Bačkiai grįžo į Paryžių, o  1993 m. visam  laikui – į Lietuvą.  Jie gyveno Vilniuje globojami sūnų – kardinolo Audriaus Juozo  ir diplomato Ričardo.  Jų gyvenimas buvo ilgas ir prasmingas, skirtas tarnystei Lietuvai. Pateikti archyvo dokumentai byloja apie diplomato dr.  S. A. Bačkio ir jo žmonos  O. Bačkienės neįkainuojamą visuomeninės veiklos indėlį į Lietuvos kultūrinį, socialinį gyvenimą, dirbant be atlygio, be trokštamo apdovanojimo.

Kokį visuomeninės veiklos pėdsaką paliks ateičiai XXI a. Lietuvos diplomatų žmonos?

                  Apybraiža parengta 2019 m.