Juozas Papečkys – Krašto apsaugos ministras, Lietuvos karo teisės patriarchas

J.Papečkys gimė 1890 m. sausio 1 d. Marijampolės apskr. Paskepurių kaime, ūkininko šeimoje. 1910 m. baigęs Marijampolės gimnaziją, išvyko į Maskvą studijuoti teisės. Sėkmingai buvo priimtas į Maskvos universiteto Teisės fakultetą. Studijas baigė 1916 m., jam įteiktas juristo diplomas. Kurso geriausias draugas buvo Petras Klimas, būsimas diplomatas. Dėl prasidėjusio Pirmojo Pasaulinio karo, Rusijos revoliucijos, Juozas  buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Mokėsi Aleksejaus karo mokykloje, tarnavo pėstininkų pulke. Laisvalaikiu dirbo Maskvos lietuvių tremtinių komitete juriskonsultu.  Rašė poeziją. 1917 m. išėjo rinkinėlis „ Eilės – dainos“, išleistos JAV. Po kurio laiko Juozas pasitraukė iš Maskvos į Šiaurės Kaukazą. 1919 m. kovojo generolo Denikino Baltosios armijos dalinyje.

Susidarius palankioms sąlygoms grįžti į Lietuvą – nedelsiant grįžo. Kaip karininkas įstojo į Lietuvos savanorių kariuomenę. Kaip teisininkas – gavo tarnybą Valstybės gynėjo padėjėju kariuomenės teisme. Dalyvavo valstybės kaltintoju dėl ginkluotos lenkų pogrindžio organizacijos P.O.W. (Polska Organizcja Wojskowa) sąmokslininkų byloje, už kurios sėkmingą vedimą Juozui Papečkiui 1921 m. buvo įteiktas Valstybinis II rūšies 1-ojo laipsnio Vyčiaus kryžius.

Teisinkas J.  Papečkys minėtos teismo bylos medžiagą apibendrino ir parengė leidinį ,,P.O.W. ( Polska Organizcja Wojskowa) Lietuvoje“( Kaunas, 1936). Juozas sėkmingai kopė karjeros laipteliais aukštyn. Tarnyba Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) juriskonsultu, ministro padėjėju, Ūkio ir finansų valdybos viršininku – artėjo link Krašto apsaugos ministro, Valstybės Tarybos nario, pirmininko pavaduotojo pareigų link. Kad užimtų pastarąsias pareigas, 1929 01 01 įsak. Nr. 739 atsargos kap. ltn. Juozas Papečkys, ,,T. Ministerio Tarybos  narys, buvo atleistas iš tarnybos dėl paskyrimo Valstybės Tarybos Nariu – nuo š. m. sausio 1 d.“ (Teisė, 1929, Nr. 15, p. 91). Čia tenka priminti, kad prieš tampant Krašto apsaugos ministru (kadencija trūko pusmetį, nuo 1926 06 15) Juozui Papečkiui 1926 02 16 buvo suteiktas garbingas karinis pulkininko leitenanto laipsnis.