Doc. dr. Paulius Breivis – onkologinės chemoterapijos pradininkas Lietuvoje

Nors jau praėjo dešimt metų, kai su šiuo pasauliu atsisveikino ir anapus iškeliavo panevėžietis onkologas Paulius Breivis, jo padaryti darbai ir atradimai klinikinės onkologinės chemoterapijos srityje liks amžini.

Gyd. A. Breivis

Būsimasis medikas  P.Breivis gimė 1927 m. birželio 28 d. Panevėžyje, Senamiestyje, ūkininkų šeimoje. Tikintys tėvai savo vaikus auklėjo geru pavyzdžiu – visi uoliai lankė Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, vaikus skatino dalyvauti kunigo A. Gobio įsteigtame ,,Angelaičių“ būrelyje.  Paulius buvo didelis aktyvistas – giedojo bažnyčios chore ir patarnavo per mišias.

Gydytojo sesuo Palmira Skripkauskienė mena, kad brolis ne tik užsiimdavo aktyvia visuomenine veikla, bet ir dažnai skambindavo pianinu, dainuodavo. Jai buvo smagu stebėti, kaip jis greitai surasdavo kažkur girdėtą dainos melodiją, nutaisydavo gražų balsą, pakeisdavo veido išraišką ir kurdavo tik jam pačiam žinomo atlikėjo įvaizdį.

Pradėjęs mokytis Panevėžio vyrų gimnazijoje (dabar Panevėžio J. Balčikonio gimnazija), Paulius visai neatrodė ,,realistas“, veikiau buvo linkęs į  humanitarinius mokslus, pasižymėjo kaip gabus literatas, kūrė poeziją, buvo išrinktas būrelio pirmininku. Tačiau vaikinas pasirinko mediciną.