Archyvaras Andris Jonas Dunduras

2017 metais užmezgė ryšius su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,  su Istorine Lietuvos Prezidentūra Kaune ir kt.  2019 metais Istorinė Lietuvos Prezidentūra Kaune sulaukė netikėtos ir brangios dovanos iš Klivlando. Šią dovaną – prezidentienės Sofijos Smetonienės naudotų stalo indų rinkinį, pagamintą JAV XX a. 4 – 5 dešm. atsiuntė A. J. Dunduras. Užsimezgusi draugystė su muziejaus specialistais tęsiasi. 

O štai savo džiaugsmui ir  širdį pamaloninti, susitikti su draugais ir bičiuliais, kiekvienais metais  atvyksta  į Vilnių, į Kauną. Ir žinoma būtinai į kasmetinę Vilniaus knygų mugę. Šį katrą jis mugės dalyvis. Paėmęs mano ranką vedė link knygų skyrelio ,,Juodas šuo”. Klausiau, kodėl toks pavadinimas? Atsakė: – jei juodas katinas – nelaimės ar perspėjimo ženklas – ( juodas katinas perbėgo tavo kelią – bus nesėkminga diena ), tai juodas šuo sėkmės ir laimės simbolis. Puiku, sakau.

Pastebėjau knygomis domisi ne tik jaunimas, bet ir istorijos tyrinėtojai, čia ir dabar mokantys solidžią sumą už glėbį senųjų leidinių rinkinį. Matau – vyksta paklausa senosioms ,,smetoninėms” brošiūroms bei knygoms. Greta šių leidinių siūloma ir kita spauda. Ir čia pat Andris man įteikė JAV Čikagoje leidžiamo laikraščio ,,Dirva”  numerių. Ir dar įteikė didelę knygą, išleistą JAV anglų ir hebrajų kalba, 2012, 2017. Dokumentinės knygos autorė Marlene S. Englander  ,, My dear Hindalla Remember Me. Letters from a Lost World  May 1937 – January 1940″ (,,Mano brangioji Hindalla, prisimink mane. Laiškai iš prarasto pasaulio 1937 gegužė –  1940 sausis”  ) rašo apie prieškario Lietuvos žydų šeimos, gyvenusios Šeduvoje ir Panevėžyje, likimą. Knyga iliustruota nuotraukomis, dokumentais.