Albertas Petrauskas – pusšimtis Panevėžio kino metraštininko veiklos metų

               Stiklo fabrike vyko daug ir įvairių renginių, lankėsi svečiai iš įvairių šalių. Jų fimuoti iš Vilniaus atvykdavo Lietuvos televizijos žurnalistai ir kino operatoriai. Užsimezgė pažintis. Susipažinę su Alberto sukurtais filmais, paklausė, ar sutiktų dirbti neatatiniu operatoriumi Lietuvos televizijoje?  Albertas sutiko, bet, nors nebuvo baigęs jokių  mokslų, greit viskas išsisprendė – 1967 metais buvo pakviestas į kino operatorių kursus Vilniuje. Kursuose susipažino su Česlovu Juršėnu, tuomečiu televizijos ,,Horizontai“ laidos redaktoriumi.  Daug kūrybinės patirties sėmėsi iš kino režisieriaus Roberto Verbos. Jis buvo pagrindinis kino meno mokytojas, kūrybinės minties įkvėpėjas. Kursai A. Petrauskui suteikė daugiau pasitikėjimo. Jis tapo pirmuoju Lietuvos televizijos neatatiniu kino operatoriumi Panevėžio kraštui. Dirbo kartu su redaktoriumi K. Morkūnu.

               Šių profesinių kino operatoriaus ir kultūrinių renginių organizatoriaus savybių prireikė naujai įsteigtoje Panevėžio kino mėgėjų draugijos veikloje. Nuo 1976 metų Albertas Petrauskas buvo paskirtas pirmuoju etatiniu draugijos atsakinguoju sekretoriumi. Netrukus  pasirodė jo parengtas  leidinukas ,,LKMD Panevėžio zonos kino saviveiklininkai 1980“, jis kuravo saviveiklinių kino studijų veiklą, organizavo ir dalyvavo kino mėgėjų festivaliuose, vyko į UNICA rengiamus tarptautinius kino mėgėjų festivalius, kėlė savo kvalifikaciją, sėkmingai kūrė satyrinius kino filmus su inž. Jonu Lauraičiu („ Mintys  iš po ratų“), dalyvavo rengiamuose Lietuvos kino mėgėjų festivaliuose – Anykščiuose (1986), Panevėžyje (1989) ir kt.

               Vartant į lankstinuką, ryškėja ypač aktyvi saviveiklinė Panevėžio zonos kino studijų veikla. Pavyzdžiui, Panevėžyje filmus kūrė kelios studijos:  Autokompresorių gamyklos – ,,Akordas“,  Stiklo fabriko – ,,Stiklas“,  ,,Ekrano“ gamyklos – ,,Ekranas“ ( vadovas Jonas Čergelis, kuris sėkmingai savo darbo vaisius skina iki šių dienų), Moksleivių namų – ,, Aitvaras“, ,,Lietkabelio“ kino studija ,,Spindulys“,  Ėriškių kolūkio saviveiklinė kino studija. Panevėžio zonai priklausė šeši kino mėgėjų skyriai: Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių ir Kėdainių. Sėkmingai dirbo Kėdainių kultūros namų kino studija ,,Mėgėjas“ ir Kėdainių HMMTI studija ,,Vilnis“ Vilainiuose,  bei  Anykščių kino studijos „Versmė“ kino saviveiklininkai.

               1980 metais Panevėžio zonoje buvo trys Liaudies kino studijos, septynios kino studijos, vienuolika saviveiklinių kino kolektyvų. Iš viso 21 kolektyvo veikloje dalyvavo 62 LKMD tikrieji nariai. Kino peržiūroms kasmet buvo pristatoma per 30 įvairaus žanro filmų. Pavyzdžiui, panevėžiečių animaciniai filmai buvo rodomi tarptautiniuose festivaliuose ir pelnytai įvertint. Studijos ,,Kontrastas“ filmas ,,Ech!“ (aut. J. Lauraitis) buvo rodomas Niderlanduose UNICA-77, studijos ,,Spindulys“ filmas ,,Gyveno karta karalius“ –  UNICA-78 Bakų mieste, Moksleivių studijos
,Aitvaras“ filmas ,,Talentas“ –  UNICA-79 Turkų mieste, Suomijoje.