Vladislovas Žilys – kultūrinės veiklos organizatorius

V. Žilys pasižymėjo ne tik organizaciniais gabumais, bet ir rašto darbais. Apie Kultūros namų darbą, saviveiklininkų laimėjimus ir kt. spausdino straipsnius Panevėžio rajono laikraštyje ,,Tėvynė“, kurio Kultūros skyriaus vedėja buvo poetė Elena Mezginaitė. 2013 metais V. Žilys savo darbo ir amžiaus metų patirtį suguldė į knygą ,,Atsigręžkime į praeitį. Tiltagaliai“ (Panevėžys: UAB ,,Viskas reklamai“, 2013, p. 136).

2014 m. pavasarį V. Žylį aštuoniasdešimtmečio proga sveikino saviveiklininkai, vietos bendruomenės nariai, bei svečiai iš Vilniaus ir kitų miestų. V. Žilys daug kartų kartojo: ,,Aš buvau tik kaimo, ilgametis Paežerio kultūros namų renginių organizatorius, o ne direktorius. Mano karjera prasidėjo 1951 metais Breiviškių kaime, Šumsko namuose, kuriuose buvo klubas-skaitykla. Sutikau daug šviesių žmonių, tarp jų ir poetę Eleną Mezginaitę. Dabar esu tik renginių dalyvis“.

Parengta apybraiža 2015 m.