Panevėžio miesto žydų ligoninės medikai. Iki 1940 metų

Pateikiu med. sesers Chanos Frankaitės Eldikienės dokumento išrašą:

,,TARNYBOS LAPAS

Med. sesuo Eldikienė- Frankaitė, Chana, Zelmano

Gimė 1913 metų gegužės mėn. 11 d. Kėdainių m.
Lietuvos pilietė
Tautybė – žydė
Dirba- Panevėžio apskrities ligoninėje nuo 1940 09 01
Alga-300 rub. Baigė-6 gimnazijos klases
Baigė-Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursus
Nuo 1934  06 iki 1935  05 15 dirbo Kauno žydų ligoninėje  
Nuo 1936  01 15 iki 1940 08 31 dirbo Panevėžio žydų ligoninėje  
1939  07 30 ištekėjo, vyras Joselis
1941 03 gimė sūnus Mendelis
Jos tėvai gyvena Kėdainiuose
Tėvas – Zelmanas – 66 m., prekybininkas
Motina – Leja – 62 m.  
Į Panevėžį atvyko 1936 m.  
Dirbo Kėdainių žydų ligoninėje gailest. Sesele
Gyvena – Ukmergės g. Nr. 34
Moka – rusų, vokiečių kalbas‘‘
/LCVA. F. 1431, ap. 3, b. 36, l. 3,4/ Lentelę sudarė J.V. Čiplytė

Nepriklausomos Lietuvos metais Panevėžio miesto gydytojai: lietuviai, žydai turėjo autoritetą visuomenėje. Iki šių dienų medicinos spaudoje liko jų rašyti straipsniai, atliktų operacijų aprašai ir kt. Tik tenka apgailestauti, kad dėl Holokausto aukų, palietusių žydų tautybės asmenis, praradome daug puikiu gydytojų, jaunų būsimų medikų. LCVA sunkiai rasi išlikusių dokumentų apie žydų gydytojų nuveiktus darbus, jų kvalifikaciją ir kt..

Tad ši apybraiža tik maža dalimi leidžia susipažinti su Panevėžio mieste dirbusiais medikais.