Magdalena Birutė Stankūnienė – JAV lietuvių dailininkė

Dailininkė M. B. Stankūnienė gimė 1925 m. sausio 5 dieną, Vilkaviškio apskrities Šunskų kaime.  Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Meno studijas pradėjo Vokietijoje. 1958 – 1960 m. studijavo Sent Martinio institute Londone. 1960 metais apsigyveno JAV. 1961 – 1967 m. lankė Čikagos meno institutą, Bodžono (Bogan) kolegiją ir lietuvių dailės studiją ,,69“. Po to gilino žinias dailiųjų menų akademijoje Čikagoje. 1968 m. Čikagoje pirmą kartą surengė personalinę parodą, kurios pasisekimas paskatino vėliau parengti ekspozicijas įvairiuose Amerikos miestuose, Kanadoje, Australijoje.

1985 m. M. B. Stankūnienė  savo darbų parodą parengė Vilniuje Lietuvos dailės muziejuje. Po metų savo gimtajam kraštui menininkė padovanojo 44 drobes ir 25 grafikos lakštus. Taip buvo sukomplektuota nauja kūrybos paroda ir eksponuota Klaipėdoje, paveikslų galerijoje.  Dailininkės M. B. Stankūnienės darbų diapazonas gana platus. Sėkmingiausiai darbuojasi tapybos ir grafikos srityse.