Gydytojas chirurgas Stanislovas Mačiulis (1893 – 1941)

1925 metais St. Mačiulio šeima atsikėlė gyventi į Panevėžio miestą. Stanislovas greit buvo priimtas dirbti gydytoju Panevėžio apskrities ligoninėje. 1930 m. paskirtas ligoninės vedėju, kiek vėliau ir Chirurginio skyriaus, ir ambulatorijos vedėju. Iki 1940 –ųjų metų gyd. St. Mačiuliui buvo didelių darbų ir kūrybinių ambicijų metai. Teko renovuoti ligoninės senąjį pastatą, parengti naująjį ligoninės rūmų statybos projektą. 1935 metais architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis pristatė ligoninės projektą. Statybos darbai vyko iki 1937 metų. Buvo pradėtas statyti naujas gimdymo skyriaus korpusas. Lovų skaičius padidintas iki 150. Iš viso ligoninės statybai ir pastatų rekonstrukcijai buvo išleisti 1 008 573 litai.

XX a. 4 dešimtmetį Panevėžio apskrities ligoninė turėjo šiuos skyrius: Vidaus ligų, Chirurgijos, Vaikų ligų, Gimdymo, LOR skyrių, Akių ligų, Odos ir venerinių ligų, TBC dispanserį, Moterų ligų ir akušerijos skyrių. Veikė ambulatorija, dirbo rentgeno kabinetas. Taigi Stanislovo Mačiulio rūpesčiu dėka ligoninė tapo didelė ir moderni gydymo įstaiga. Padidėjo ligoninės medikų skaičius ir išaugo finansinės pajamos. To dėka, nuo 1933 metų buvo sudarytos sąlygos  privalomai visiems gydytojams kas ketveri  metai už ligoninės lėšas vykti stažuotėn į užsienio klinikas. Pavyzdžiui, 1934 metais ligoninės vedėjas St. Mačiulis  stažavosi Vienoje ir Budapešte, o 1937 m. VDU Medicinos fakultete išlaikė medicinos mokslo daktaro egzaminus. Tik dėl prasidėjusio karo liko neapginta disertacija.

 1933 m. St. Mačiulis su kolegomis įsteigė Draugiją su vėžio liga. Aktyviai dalyvavo Panevėžio gydytojų draugijos veikloje, buvo Panevėžio apygardos lietuvių draugijos narys.