Tadas Kosciuška – JAV, Lenkijos ir Lietuvos laisvės kovų dalyvis

Prof. Egidijus Aleksandravičius rašo: ,,XVIII a. JAV lietuvių diasporos atminties plotmėje kaip monumentali herojaus figūra neišvengiamai iškyla Tado Kosciuškos asmenybė, kovotojo už savo naujosios tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Šis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorų palikuonis ir aistringas kovotojas už laisvės idealus Tadas  Kosciuška siejamas su Lenkijos ir Lietuvos unijine valstybe. Jis ir lietuvis, ir lenkas. Jis tapo laisvės simboliu ne tik lietuviams, lenkams, prancūzams, ir amerikiečiams“.

1928 m. JAV lietuvių bendruomenė minėjo generolo  Tado Kosciuškos 110-ąsias mirties metines. Liko pranešimas į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją iš Čikagos. Konsulas A. Kalvaitis rašė: „ Paskutiniu metu kilo ginčas tarp lietuvių ir lenkų spaudoje dėlei Tado Kosciuškos pilietybės.  Lietuviai tvirtina, kad T. Kosciuška yra lietuvis ir parėmimui savo argumentų surado kur tai Waschingtone, valstybiniame knygyne knygą, užvardintą ,,Lysty Kosciuzki“. Šioje knygoje  Kosciuška prisipažįsta esąs kilęs iš Lietuvos ir jaučiasi lietuviu. Praktiškos reikšmės galbūt šis ginčas neturi jokios, bet propagandos atžvilgiu jis mums daug naudos atneša, nes tas ginčas jau yra persimetęs į amerikietišką spaudą, kur karts nuo karto talpinamos šių ginčų ištraukos. Šiuo būdu supažindinama Amerikos visuomenė su tuo, kad kur tai prie Baltijos pakraščių yra maža valstybė, davusi tokių garsių vyrų Amerikos istorijoje kaip  Kosciuška. Ginčas dar neužbaigtas“ (E. Aleksandravičius., 2013, p. 97 , 98).

Lietuvos diplomatė, ambasadorė Šveicarijoje Valentina Zeitler savo knygoje rašo, kad generolo  Tado Kosciuškos vardas įamžintas visame pasaulyje, taip pat Kaune, Vilniuje. T.  Kosciuškos vardu pavadinta JAV greta Aliaskos esanti sala, Indianos valstijoje – grafystė, Misisipės valstijoje – miestelis, Australijoje – aukščiausias kalnas, Lenkijoje gatvės, pastatyta paminklų, 2015 m. pavadintas asteroidas 90698. (V. Zeitler. Vilnius: Algimantas, 2016, p. 158).

,,Generolo  T.  Kosciuškos figūra iškyla it įstabus XVIII a. pabaigos lietuvių emigracijos ženklas, – rašo prof. E. Aleksandravičius, – įrodantis diasporos pasakojime lietuvių (kaip ir lenkams – lenkų) indėlį į JAV laivės ir nepriklausomybės kovas“ (E. Aleksandravičius., 2013, p. 97 , 98).

Parengta spaudai  2017 m.