Daktaras Steponas Biežis ilgėjosi Lietuvos

Čikagoje prabėgo visas daktaro S. Biežio gyvenimas.

Čia susituokė su lietuvaite Ona Gudauskaite. Šeima augino sūnų Steponą ir dukrą  Jolantą. Tačiau per Antrąjį pasaulinį karą sūnus lakūnas žuvo Vokietijoje. Dukros Jolantos likimas nežinomas. 1955 m. gyd.  S. Biežis sveikindamas bičiulį diplomatą Bronių  Kazį Balutį (75-čio proga) rašė: ,,Jo dvasia pakilusi, kupina entuziazmo ir vilties, kad Lietuva atgaus nepriklausomybę, kuriai jis atidavė savo gyvenimą“.

Šie žodžiai bičiuliui B. K. Balučiui, manau, tinka ir pačiam S. Biežiui, kuris buvo ištikimas Lietuvai ir dirbo jos labui. Jis mylėjo Lietuvą ir jos ilgėjos. Tačiau jam nebuvo lemta sulaukti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – 1990 m. Kovo 11-osios. Jam nebuvo lemta atvykti į Lietuvą, aplankyti malūnininką brolį Joną Biežį ir jo šeimą, gyvenusią Panevėžyje, Ramygalos gatvėje.

1973 m. S. Biežis staiga mirė Čikagoje, eidamas 86-uosius. Palaidotas lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse. Apie gydytojo mirtį rašė Čikagos dienraščiai, pranešė Vatikano radijas. Kas parašys knygą apie Panevėžio krašto iškilaus visuomenės veikėjo gyd. S. Biežio gyvenimą ir visuomeninę veiklą Čikogoje? Kas pasirūpins jo archyvo perdavimu Panevėžio kraštotyros muziejui?