Chirurgas Zenonas Gailiušis

Lietuvos Laisvę gydytojas Zenonas sutiko guvus. Džiaugėsi, kad turėjo, ką duoti Lietuvai, taip pat – kad ir Lietuva jo nuopelnų nepamiršo.

1997 m. Panevėžio miesto taryba Zenonui suteikė labiausiai nusipelniusio panevėžiečio vardą medicinos srityje. 1999 m. jam suteiktas kario savanorio statusas. Gydytojas taip pat apdovanotas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos III laipsnio žymeniu ,,Už nuopelnus Lietuvai“ bei sausio 13žosios atminimo medaliu. Be šių, dar ir kiti apdovanojimai: 2000 m. gautas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos medalis ,,Buvome, esame, būsime“, 2007 m. – Lietuvos vietinės rinktinės Garbės kryžius.

Daktaras Z. Gailiušis buvoLietuvos vietinės rinktinės Panevėžio skyriaus vadas, turėjo dimisijos kapitono laipsnį. Ir, rodos, niekada nepavargdavo: su vienmete žmona Irena džiaugėsi kiekviena diena, brangino akimirkas su artimaisiais.

Apybraiža parengta 2010  (papildyta 2019)