Sporto medicinos pradininkas dr. Antanas Jurgelionis

Sovietmečiu gyveno Vilniuje. Su dideliu entuziazmu pasinėrė į mokslinį medicinos tyrinėjamąjį darbą sprendžiant užkrečiamųjų ligų bei žmonių senėjimo problemas. 1948 – 1951 metais dirbo priešmaliarinės stoties vedėju. 1950-aisiais apgynė daktaro disertaciją apie maliarijos priežastis Lietuvoje. 1960 m. pradėjo vadovauti Gerontologijos ir geriatrijos skyriui ir įkurtai draugijai. Tyrinėjo žmonių senėjimo priežastis ir ligų ypatumus, gydymo profilaktiką, sporto reikšmę judėjimui ir sveikatai. Paskelbė 100 mokslinių studijų. 1960 – 1969 metais – Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos instituto bendradarbis.

1964 m. dr. A. Jurgelioniui suteiktas nusipelniusio gydytojo vardas.

1995 metų rugpjūčio 3 dieną LKKA rūmuose atidengta memorialinė lenta su bareljefu, įamžinanti dr. A. Jurgelionio nuopelnus Lietuvos sporto medicinai. 2014 metais pažymėtas medicinos daktaro, pulkininko leitenanto, epidemiologo A. Jurgelionio 120-osios gimimo metinės.

1976 m. dr. A. Jurgelionis mirė. Jam buvo 82-eji metai.

Apybraiža parengta 2015 metais