Lietuvos diplomatas Eduardas Turauskas

„Prisimenant valstybės šimtmečio asmenybes“ – vakaras, skirtas Eduardui Turauskui, kuriame istorikė Joana Viga Čiplytė pristatė savo dokumentinę monografiją „Eduardas Turauskas(1896–1966). Ateitininkas, teisininkas, žurnalistas, diplomatas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys“.

2018 m. sausio 10 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje vykusio knygos pristatymo įrašas:
„Prisimenant valstybės šimtmečio asmenybes“ – vakaras, skirtas Eduardui Turauskui, kuriame istorikė Joana Viga Čiplytė pristatė savo dokumentinę monografiją „Eduardas Turauskas(1896–1966).

Vakaro metu prisiminimais dalinosi Eduardo Turausko dukterėčia, žymaus lietuvių knygnešio Juozo Masiulio vaikaitė, aktorė ir režisierė Karolina Masiulytė-Paliulienė, viena iš knygos išleidimo rėmėjų. Monografijos autorė siekė „nušviesti E. Turausko gyvenimo kelią pasitelkusi žmogiškąjį faktorių, stengdamasi atskleisti Jo vidinį pasaulį, santykį su šeimos nariais, bičiuliais, užsienio diplomatais, žiniasklaidos atstovais ir kt., o knygos skaitytojui duoti laisvę mąstyti, pačiam daryti prielaidas ir išvadas vienu ar kitu klausimu.“ Eduardas Turauskas – iškilus politikos, visuomenės veikėjas, žinomas Lietuvos diplomatas. 1926–1966 m. – E. Turausko politinės karjeros metai, svarbus tarnystės Lietuvai laikotarpis. E. Turauskas buvo Lietuvos delegatas prie Tautų Sąjungos, lemtingu Lietuvai laikotarpiu ėjęs URM politikos departamento direktoriaus pareigas, dalyvavęs „sprendžiant visus pagrindinius užsienio politikos klausimus: 1939 m. sutarties su Sovietų Sąjunga sudarymo, Vilniaus krašto sugrąžinimo ir kt.“ E. Turauskas sukaupė įspūdingą dokumentų, publikacijų archyvą, išsaugojo „vertingus istorinius liudijimus iš labiausiai komplikuoto Lietuvos istorijos periodo“. Visuomenės atmintyje Eduardas Turauskas išlikęs kaip vienas iš ateitininkų vadovų, kaip Lietuvos Respublikos Trečiojo Seimo narys, dienraščių „Rytas“, „XX amžius“ redaktorius, žurnalistas, Eltos direktorius. 2018 m. sausio 10 d. LMA Vrublevskių biblioteka. Vaizdo įrašą parengė Ligita M.