PROVIZOREI ELENAI MARIJAI PUZINAITEI – 100

Dukros amžiams atsisveikino su tėvu  ir mama. Trys sesės, nugyvenusios ilgus ir prasmingus metus atgulė  šalia tėvų Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos gatvėje.

Elena Marija Puzinaitė Lietuvos farmacijai paskyrė 55-rius darbo metus. Jos nuopelnai  farmacijai įrašyti 1998 išleistame  ,,Lietuvos farmacijos“ I tome.

Miela, Elena Marija su 100-uoju gimtadieniu!

Šaltiniai:

* Stonkutė-Žukienė, Regina, Kostiukevičius, Anatolijus (sudarytojai ). Lietuvos farmacija. Žymiausi Lietuvos farmacininkai, T. I. Vilnius: FA,  1998, p. 137

* Stonkutė-Žukienė, Regina. Lietuvos formacija XX amžiuje, T. III.  Vilnius: LFS, 2005, p. 282, 283, 288, 289

* Čiplytė, Joana Viga. ,,Kaimynai. Panevėžio miesto Ramygalos gatvės gyventojai XIX  a. vidurys – XX a. pabaiga“, Vilnius: Homo liber, 2004, p. 28-50