Gydytojas chirurgas Stanislovas Mačiulis (1893 – 1941)

Gyd. St. Mačiuliui teko ne savo noru palikti ligoninės vedėjo pareigas. Reikėjo  užleisti vietą  gyd. chirurgui Juozui Žemguliui, atvykusiam iš Klaipėdos. Reikėjo dirbti operacinėje be poilsio dienų gelbėjant žmonių gyvybes. Gyd. Stanislovas apie save ir savo šeimą mažiausiai galvojo, nes ligoninė buvo perpildyta sužeistų Raudonosios armijos karių ir partizanų. Dirbo iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos, kai 1941 metų birželio 26 d. iš operacinės nebaigęs atlikti operacijos ligoniui, buvo išvestas mirti, mirti žiauriai nukankintam Raudonosios armijos būstinės rūsyje (dabar PKM).

Traukiantis vokiečiams iš Lietuvos, našlė Vanda Mačiulienė ir dukros pasitraukė į Vakarus, vėliau į JAV.

Mokslo ir studijų metai. Šiauliai, Sankt-Peterburgas

Stanislovas Mačiulis gimė 1893 metų sausio 25 d. Rokiškio apskrities Panemunėlio valsčiuje, Bimbų kaime. Tėvo Antano Mačiulio šeimoje augo du sūnūs ir dukra. Stanislovas ir Petras mokėsi pas vietos mokytoją, o vėliau Šiaulių vyrų gimnazijoje. Dukra Ona liko gyventi su tėvais. Stanislovas tapo gydytoju chirurgu, o Petras – teisės mokslų daktaru, diplomatu.

1914 metais Stanislovas įstojo į Sankt-Peterburgo karo medicinos akademiją. Buvo stropus studentas. 1919 m. studijas baigė pačiu aukščiausiu įvertinimu – Stanislovo Mačiulio pavardė buvo įrašyta Sankt-Peterburgo karo medicinos akademijos aukso lentoje. Įteikti pažymėjimai Nr. 2685 / 128 ir Nr. 319 / 584, liudijantys, kad baigė visą medicinos mokslų kursą. Sankt-Peterburge gyveno iki 1922 metų. Gilino ordinatūros, chirurgijos specialybės žinias, dalyvavo visuomeninėje veikloje.

 Dvidešimt aštuonerių metų sukūrė šeimą. Vedė 23 metų Sankt-Peterburgo universiteto studentę Vandą Norkaitę. Besilaukiančiai kūdikio žmonai buvo patarta kuo skubiau palikti revoliucijos apimtą miestą ir vykti į Lietuvą. Liko nebaigtos chemijos mokslų studijos. 1922 metais gimė dukrelė Stasė.