Panemunėlis – мažoji Lietuvos kultūros sostinė

Panemunėlio kraštą garsina  ryškios ir iškilios asmenybės – Nepriklausomos Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Juozas Tūbelis, Juozas Kubilius ir žvalgė Marcėlija Kubiliūtė, gyd. chirurgas Stanislovas Mačiulis, diplomatas, dr. Petras Mačiulis, kun. Jonas Katelė, kun. Kazimieras Vaičionis, kultūros veikėjai Juozas Katelė ir  Juozas Bieliūnas, Lietuvos savanoris, nusipelnęs gydytojas  dr. Antanas  Jurgelionis ir kt.

Ką apie šias asmenybes žinome ir kuo svarbi šių žmonių veikla dabartyje?

Trijų valandų bėgyje Panemunėlio parapijiečiai ir svečiai liko dėkingi konferencijos pranešėjoms: lituanistei mokytojai Onai Levandavičiūtei-Balkevičienei, istorikei, publicistei, Panevėžio miesto kultūros ir meno laureatei Joanai Vigai Čiplytei, istorikei Violetai  Aleknienei, tikybos mokytojai Virginijai Mikalauskienei, Prancūzijos garbės legiono kavalieriaus ordino savininkei bei rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio ,,Tarnaukite Lietuvai“ laureatei  Karolinai Masiulytei-Paliulienei  už  išsamius  ir  turiningus pranešimus.

Dėkoju organiatoriams suteikusiems ir man galimybę perskaityti pranešimą apie brolius Stanislovą ir Petrą Mačiulius bei pristatyti jų gyvenimo ir veiklos svarbą.

Konferencijos dalyviai ilgai atsistoję plojo JAV, Čikagos prof. medicinos dr. Jonui Daugirdui  už atsiųstus padėkos žodžius konferencijos organizatoriams:

,,Dėkoju Joanai Vigai Čiplytei ir organizatoriams šios konferencijos apie Panemunėlio krašto kilnius asmenis įnešusius didžiulį indėlį į Lietuvos istoriją, kurių daugelis dėl to nukentėjo. Tarp konferencijoje apie aptartų žmonių – mano senelis daktaras Stanislovas Mačiulis ir jo brolis diplomatas, Lietuvos konsulas Brazilijoje daktaras Petras Mačiulis. Man niekada neteko susitikti nė su vienu iš savo senelių. Vienas (Mykolas Daugirdas) mirė Sibire, o kitas, daktaras Stanislovas Mačiulis buvo nužudytas karo metu, tačiau jų pergyvenimai įkvėpia ir gilina mano paties bei vaikų lietuvybės supratimą. Sveikinu konferencijos organizatorius, Jonas Daugirdas, MD, Čikaga. IL, 2022 m. kovo 9 d.“.