Medicinos profesorė dr. Aldona Balčytė – Gravrogkas


,,Ir gydytojai ir mokytojai. Žymios Panevėžio krašto asmenybės“ (sudarytojos: Joana Viga Čiplytė, Stanislava Stanevičiūtė). Panevėžys: Panevėžio kolegija, 2010, – 76 p. : iliustr., portr.

Knygos ,,Ir gydytojai ir mokytojai. Žymios Panevėžio krašto asmenybės“ (sudarytojos Joana Viga Čiplytė, Stanislava Stanevičiūtė) tikslas – panevėžiečiams pristatyti iškilias asmenybes, puikius specialistus, įdomius žmones, kurie įvairiu laikotarpiu aktyviai dirbo miesto gyventojų sveikatos apsaugos srityje. Tai – gydytojas Dargiras Jonas Dailydėnas,  gydytoja Monika Alina Gudelienė- Greičiūnienė,  gydytojas Eugenijus Lakandra, gydytojas Zigmantas Valeckas,  chirurgas Steponas Vaidakavičius,  gydytojas Šachnelis Abraomas Meras,  gydytojas Antanas Didžiulis ir kiti medikai).

Knygoje pateikiami biografiniai duomenys apie Panevėžio krašto medikus, dirbusius Panevėžio ligoninėje arba išvykusius, bet nenutraukusius ryšių su savo gimtuoju kraštu, ir gydytojus, dirbusius Panevėžio ligoninėje bei savo žiniomis ir patirtimi ugdžiusius būsimas slaugytojas (iki 1998 metų medicinos seseris). Kadangi leidinio išleidimas sutampo su Panevėžio medicinos mokyklos (dabar Panevėžio kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto) septintuoju gyvenimo dešimtmečiu, jis ir skiriamas minėtam jubiliejui paminėti.

Rinkti medžiagą šiai knygai nebuvo lengva, nes žmonių, apie kuriuos verta kalbėti ir kalbėti, rašyti ir rašyti, pažinojusių skaitytojams pristatomas asmenybes, belstis į giminių, vaikų atmintį, kad būtų prisiminti gyvenimo, būdo bruožai, tiksliai nusakantys vieną ar kitą charakterį. Todėl leidinio sudarytojos dėkoja visiems padėjusiems parengti ir išleisti leidinį.

Ypatingai nuoširdžiai dėkojame prof. Aldonai Baltch (Balčytei) už materialinę pagalbą, skirtą šios konferencijos vedimui ir leidinio išleidimui.