Utenos režisierė Alma Eigerdienė

Spektakliai, pastatyti pagal rašytojo Antano Miškinio kūrybą pelnė išskirtinius apdovanojimus. Pjesės ,,Žaliaduonių gegužė“, „ Sugrįžimas į Juknėnus“ teatrui atnešė šlovę. Mėgėjų teatras gavo naują vardą – ,,Žaliaduonių“teatras, jo krikštatėviu tapo kraštietis aktorius F. Jakštys. Buvo įteiktos dvi Boriso Dauguviečio premijos, viena jų –  A. Eigerdienei. Už sėkmingą P.Panavos istorinės dramos ,,Daumantas“ pastatymą „Žaliaduonių“ teatras buvo įvertintas aukščiausi apdovanojimu – į Utenos teatrą atskrido ,,Aukso paukštė“. Dramaturgo R. Kalyčio pjesė ,,Atodangos“ įrašyta į Lietuvos radijo fondą.

Tai tik keli iškilūs pavyzdžiai, bylojantys apie A. Eigerdienės profesionalią veiklą. Ant tvirtų  „Žaliaduonių“ teatro pamatų jau kelinti metai puikiai jaučiasi naujasis teatro vadovas ir režisierius Šarūnas Kunickas, buvęs A. Eigerdienės mokinys. Režisierius ir dailininkas Erikas Druskinas yra rašęs, kad „Žaliaduonių“ teatras turi ypatingas tradicijas, ypatingą dvasią. Gal būt čia yra tikrieji aukštaičiai, nebijantys kalbėti apie savo gimtinę, savo žmones ir ,,prietelius“. Apie „Žaliaduonius“ ir po penkiasdešimt metų rašys ypatingai, juk visos legendos neturi pabaigos.

Apybraiža parengta 2015 m. (2019)

Daugiau apie teatro meną Utenos rajone galite sužinoti J.V.Čiplytės knygoje.

J.V. Čiplytė. Lietuvos mėgėjų teatro ištakos. Utenos mėgėjų teatras. 1908 – 1940. Vilnius:
Homo liber, 2015, p. 95

Knygoje apžvelgiamas XX a. pr. Lietuvai būdingas kultūrinio gyvenimo reiškinys – mėgėjų teatro sąjūdis. Autorė, remdamasi archyvine medžiaga, literatūros šaltiniais ir žmonių prisiminimais, išsamiai aprašo 1908 – 1940 m. Lietuvos teatro sąjūdį ir Utenos mėgėjų teatro kuopos veiklą.