Pulkininkas leitenantas Juozas Papečkys

Juozas Papečkys buvo aktyvus visuomenės veikėjas: vienas iš Klaipėdos išvadavimo akcijos dalyvių, Vilniui vaduoti sąjungos pirmininkas (1937), Lietuvos teisininkų, karo mokslo ir meno kūrėjų draugijos narys, pirmininkas ir kt. Mokėjo italų, vokiečių, prancūzų, lenkų, latvių, rusų kalbas. Laisvalaikiu piešė, griežė smuiku, skambino pianinu, mandolina. 1937 metais  ats. pulk. leit. J. Papečkys išleido knygelę ,,Vilniaus problemos esmė“, Kaunas, 1937.

Produktyvus J. Papečkio gyvenimas nuo 1940 m. birželio pasuko kita linkme. NKVD stebėjo, o gal skaičiavo pulkininko leitenanto J. Papečkio laivės valandas. O jos žaibiškai lėkė. 1941 m. birželio 14 d.  buvo suimtas ir išvežtas į Sverdlovsko lagerį Nr. 35. 1942 m. lapkričio 4 d. sušaudytas.

1989 metų gruodžio mėn. 16 reabilituotas.

J.V.Čiplytės knyga ,,Juozas Papečkys“ skirta J. Papečkio 131-osioms gimimo metinėms, 2020.