PROVIZOREI ELENAI MARIJAI PUZINAITEI – 100

Tuo metu taip sutapo, kad  į gimtąjį miestą sugrįžo sesutės Vitalija ir Bronislava, baigusios aukštuosius mokslus.

Sesutės. Iš kairės Elena, Bronislava ir Vitalija Puzinaitės. Palanga, 1960

Kaip sekėsi Elenai dirbti Panevėžyje?  Manau, labai gerai. Ji privalėjo atlikti šias pareiga: ,,tikrinti vaistinėse vaistų kokybę, gaunamų Panevėžio ir Šiaulių vaistų sandėliuose medikamentų kokybę, tikrinti, kaip vaistinėse laikomasi farmacijos darbo įstatymų ir taisyklių“#. Elena Puzinaitė buvo  Lietuvos farmacininkų mokslinės draugijos narė (RFMD), valdybos, prezidiumo narė (nuo 1952), RFMD Panevėžio skyriaus ilgametė pirmininkė (nuo 1965 iki 1982) ir kt. Elena Marija organizavo  mokslinius tyrimus, konferencijas, teikė informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos ir Farmacijos valdybos pareigūnams, skatino darbuotojus kelti kvalifikaciją, palaikė ryšius su vaistinių vadovais, konsultavo vaistų technologijos, kokybės tikrinimo klausimais ir kt. Jos darbas buvo įvertintas – Elenai M. Puzinaitei buvo suteikta pirmoji provizoriaus analitiko kvalifikacinė kategorija.

Knygos viršelis. 1998

Provizorė Elena nugyveno ilgą ir prasmingą gyvenimą. Mėgo skaityti knygas, lankė Kraštotyros muziejų, Juozo Miltinio dramos teatrą, keliavo po Lietuvą. Trys sesutės – Elena, Vitalija ir Bronislava drauge gyveno daugiabučio namo trijų kambarių bute,  Katedros gatvėje.