PROVIZOREI ELENAI MARIJAI PUZINAITEI – 100

Paulina ir Vaclovas Puzinai susilaukė trijų dukrų – Elenos Marijos, Vitalijos ir Bronislavos. Jų priežiūra rūpinosi motina Paulina, o šeimos biudžetu – tėvas Vaclovas. Žmona visą gyvenimą buvo namų globėja. Dukrelių krikštatėviais buvo pakviesti giminaičiai ir kaimynai. Pirmagimės dukros Elenos Marijos, gimusios 1921 metų vasario 8 d., krikštatėviu buvo malūnininkas, ką tik iš JAV  grįžęs į Panevėžį Jonas Biežis, gyvenęs Ramygalos gatvėje ir motinos Paulinos sesuo Elžbieta Stanionienė.

Elena. Panevėžys, 1928

Dukrą Eleną krikštijo Šv. Stanislovo koplyčioje (1926 m. šalia koplyčios buvo pastatyta Kristaus Karaliaus Katedra). Elena mokėsi prestižinėje miesto pradžios mokykloje, įsteigtoje prie Mokytojų seminarijos. 1940  sėkmingai baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Farmacijos skyrių. 1947 Elenai M. Puzinaitei buvo įteiktas provizorės diplomas. Dar studijų metais, kaip gabi studentė buvo įdarbinta Farmakognozijos katedroje vyresniąja laborante. Čia dirbo penkerius metus (1945 04 01 – 1950 09 01). Uždarius VU farmacijos skyrių, provizorė E.M.Puzinaitė dirbo Vyriausiosios  farmacijos valdybos Respublikinėje analitinėje laboratorijoje analitike.

 Organizavus kontrolinę analitinę laboratoriją Panevėžio mieste, 1951 metų lapkričio 11 d. Elena Puzinaitė pradėjo dirbti naujai įsteigtoje vaistų kontrolės laboratorijoje. Dirbo provizore inspektore, laborante iki pensijos. (1991 buvo patvirtintas naujas pavadinimas – Valstybinės respublikinės vaistų tiekimo įmonės ,,Farmacija“ Panevėžio kontrolinė analitinė laboratorija“).