PROVIZOREI ELENAI MARIJAI PUZINAITEI – 100

Panevėžio miesto Ramygalos gatvės name Nr.77 gyveno Lietuvos banko Panevėžio rūmų tarnautojo Vaclovo Puzino (1888 – 1952) šeima: žmona Paulina Jasisnskaitė – Puzinienė (1889 – 1982) ir trys dukros – Elena (1921 – 2013), Vitalija (1922 – 2004), Bronislava  (1925 – 2019). Elenos Puzinaitės tėvai – panevėžiečiai, iki santuokos  sudarymo  (1920 ) gyveno skirtingose miesto gatvėse: Paulina – Ramygalos, o Vaclovas – Klaipėdos gatvėje. Paulinos ir Vaclovo Puzinų šeima gyveno tėvų namuose.

Vaclovas Puzinas paveldėjo gerą muzikinę klausą, turėjo išlavintą sodrų balsą. Kaimynai ir bendradarbiai sakė: Vaclovui su tokiu balsu tik operoje dainuoti! Ir miestelėnai buvo teisūs – Vaclovo sodrus tenoras Panevėžio operetėje, vadovaujamoje talentingo muzikos pedagogo, chorvedžio, orkestro vadovo  Mykolo Karkos (1892 – 1984 ), skambėjo daugiau kaip dešimt metų. Jam publika plojo, šaukė bravo! Vaclovas Puzinas bendravo su kompozitoriumi ir vagonininku, choro dirigentu  Vladu Paulausku (1886 – 1960 ) ir kitais to meto inteligentais. Įsijungė į ,,Aido“ ir ,,Dainos“ draugijų veiklą, tapo operetės solistu, pagrindiniu tenoro partijų atlikėju, giedojo Kristaus Karaliaus Katedros chore.1921 – 1924 buvo Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos narys.