Prienų miesto gydytojas Juozas Brundza

J. Brundza, greta tiesioginio mediko darbo, Žiburio gimnazijoje dėstė higienos pradžiamokslį, rūpinosi vaikų sveikata. 1930 metais minint LKVD jubiliejų, gydytojas Brundza buvo organizacinio komiteto pirmininku. 1931 metais buvo išrinktas  Prienų savivaldybės Tarybos nariu. 1924 metais Sveikatos departamentas atkreipė dėmesį į Birštono kurortą ir gydomuosius vandenis. Iš tekančių 7 šaltinių, du – Vytautas ir Birutė buvo tinkami gydyti pilvo, inkstų ligas, o kitų likusiųjų šaltinių vanduo tiko šiltoms vonioms, reumatui gydyti.

Birštono kurortas sulaukė pripažinimo, tapo Lietuvos mineraliniu kurortu. Prie sėkmės prisidėjo ir gyd. J. Brundza, kaip vienas iš pirmųjų kurorto direktorių, dirbęs 1926 – 1931 metais. Pavyzdžiui, 1927 metais Lietuvos pasiuntinys Rygoje nepaprastąsis ir įgaliotąsis ministras Jonas Aukštuolis atlydėjo Latvijos diplomatus ir jų žmonas į Birštono kurortą. Svečius sutiko aukštas, tvirtas vyras, rankoje laikantis lazdelę. Tai buvo kurorto vyriausiasis gydytojas Juozas Brundza. Svečiams viešnagė patiko, tad Birštono kurortą nuo 1927 iki 1940 -ųjų metų pamėgo Latvijos kariškiai, diplomatai, karo ataše.

Gyd. J. Brundza prieniškių buvo mylimas ir gerbiamas. O kaip negerbs, jei medikas visur ir visada buvo pasiruošęs padėti žmogui. Gana dažnai patardavo kaip reikia maitintis. Pavyzdžiui, sergant akmenlige – visus metus valgyti be druskos virtas bulves su šviežiu pienu, sergančiam plaučiu uždegimu – dėti kompresus, sveikstantį ligonį maitinti lengvu maistu – balinta kruopų sriuba, klijukais ir kt. Gana dažnai gydytojas nemokamai dalijo vaistus vargšams iš savo privačios vaistinės. Už ligonio vizitaciją imdavo 5 litus, o nepasiturintiems paslaugas teikė veltui. Gydytojas buvo universalus – gydė nuo įvairių ligų vaikus, suaugusius, rūpinosi jų sveikata. Pokario laikotarpiu gydė sužeistus partizanus.

Antrojo pasaulinio karo metais savo namuose slėpė žydaitę  Lydą Bagrianskytę – Geist, o Birštone, savo vasarnamyje – žydo Šachovų šeimą.

Gydytojo laidotuvių ceremonija

Gydytojas J. Brundza mirė 1954 metų rugpjūčio 5 d.,  sulaukęs 84-rių metų. Palaidotas senose Prienų kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo gimnazijos moksleiviai, miestelėnai. Jomis rūpinosi akušerė Šlekytė, banko valdytojas Gustas ir kolegos medikai. Po laidotuvių našlė Stanislova Brundzienė Prienų bažnyčiai padovanojo gražų šviestuvą, kuris buvo pakabintas priešais altorių.