Prie Vigos knygų lentynos

Vėliau knygų lentyną papildė dailės albumas, skirtas dail. tapytojo Kazio Naruševičiaus 80-ajam gimtadieniui, knygos, skirtos tautinėms mažumoms – karaimams, žydams ir sentikiams, knyga skirta trims gydytojams ir med. seselei atminti, 1941 metų birželio 26 d. žiauriai nukankintiems Panevėžyje ir kt. Atskirą knygų lentynos skyrių sudaro pasakojimai apie Panevėžio miesto Ramygalos gatvės gyventojų buitį, papročius, kulinarinį paveldą ir kt.  

Knygų lentynoje  taip pat yra monografijos, skirtos Nepriklausomos Lietuvos valstybės veikėjams, diplomatams juristams: dr. Petrui Mačiuliui,  Jonui Aukštuoliui, Eduardui Turauskui, dr. Vladui Natkevičiui ir Juozui Papečkiui.

Ačiū žurnalo “Moteris” redakcijai už malonų bendradarbiavimą!