Panevėžio gydytojų draugijos veikla. 1922 – 1940

1939 metais PGD veikla buvo aktyvi  Panevėžio apskrityje , Rokiškio, Utenos rajonuose. Draugijai priklausė 26 nariai, iš jų 21 vyras ir 5 moterys, nuo 25 iki  45 amžiaus metų.

Iki 1940 metų Panevėžio gydytojų draugija  vykdė  įsipareigojimus:  gydytojai  rengė parodas, skaitė paskaitas, dalyvavo konferencijose, kėlė kvalifikaciją. Ir štai  1939 metais prasidėjus Europoje neramumams, išpuoliams prieš žydus, bei  kilus II -ojo Pasaulinio karo grėsmei, neramumų banga palengva ritosi į Lietuvą, jos miestus, miestelius. Panevėžio gydytojų draugijos valdyba sulaukė nemalonų pranešimą. 1940 metų rugpjūčio 17 d. LR Vidaus reikalų ministras atsiuntė raštą, kuriame rašoma: – ,,Įžiūrėjęs Panevėžio gydytojų draugijos bylą (reg. Nr. 1485), radau, kad esamomis sąlygomis tolimesnis šios organizacijos veikimas yra nesuderinamas su valstybės saugumo reikalais, todėl, pagal Draugijų įstatymo str. 48 (Vyr. Žin. Nr. 522), nutariau Panevėžio gydytojų draugiją uždaryti. Nutarimą pavedu vykdyti Panevėžio apskrities viršininkuiˮ. Parašas: Vidaus reikalų ministras (LCVA. F. 404, ap. 2, b. 205, l.50). (Aut. pastaba: nepavyko rasti žinių apie minimą bylą).

Vidaus reikalų ministro įsakymo vykdytojas ,  Panevėžio apskrities viršininkas, 1940 metų rugpjūčio 29 d. raštu Nr. 7590 nurodė Panevėžio miesto policijos nuovados viršininkui, kad  ,,likviduojamos Gydytojų draugijos turimas turtas  ir lėšos turi būti perduotos su visomis teisėmis ir prievolėmis Lietuvos medicinos darbuotojų  profsąjungai, per Centrinį profesinį sąjungų biurą perleidžiamų Lietuvos darbininkų profsąjungai rastas lėšas”. Be to,  ,,apmokėjus teisėtas pretenzijas 25 proc. likusių lėšų likutį tuoj pat įnešti į Liaudies kultūros fondo einamąją sąskaitą Taup. Valst. Kasose prie Lietuvos banko skyrių Nr. 3366”. Pasirašė: Viršininkas. Uždėtas antspaudas: Milicijos nuovada raštą gavo 1940 08 31, Nr. 16234 (LCVA. F. 404, ap. 2, b. 205, l.52).