Panevėžio gydytojų draugijos veikla. 1922 – 1940

PGD Panevėžio apskrities viršininkui rašė: ,,Todėl prašome Tamsta peržiūrėjus Dr-jos įstatus įregistruoti ir apie įregistravimą pranešti Dr-jos pirmininkui dr. Š. Merui, Respublikos g. Nr. 33ˮ  (LCVA.F. 404, ap. 2, b. 205, l. 1, 1 a.p.). Gydytojų draugijos prašymas buvo priimtas ir 1922 metų rugpjūčio 14 d. vykusiame Panevėžio miesto ir apskrities viršininko sukviestame posėdyje patvirtintas (LCVA. F. 404, ap. 2, b. 205, l.7).

PGD įstatų punktuose ( viso: 12) rašoma: draugijos tikslas – kelti gydytojų kvalifikaciją, rūpintis žmonių sanitarija ir sveikata, laikytis etikos taisyklių ir kt. Savo iškeltiems tikslams  siekti  reikalinga  – rengti paskaitas, pristatyti preparatus, steigti ambulatorijas, gailestingųjų seserų kursus, sveikatos priežiūros klausimais bendradarbiauti su savivaldybių pareigūnais. Visuotinas PGD narių susirinkimas yra aukščiausias draugijos organas. Susirinkime svarstoma praeitų metų apyskaita, naujiems metams  tvirtinama  sąmata, renkama valdyba, revizijos komisija ir kt.