Medicinos profesorei Aldonai Lillian Balčytei – Baltch Gravrogkas – 95

2015 metų balandžio 15 d. palaidojusi mylimą vyrą Jurgį Gravrogką Amsterdamo Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, sunkiai susitaikė su netektimi.  Aldona sirgo, ją slaugė ir guodė bičiuliai. Prof. Aldona Balčytė – Baltch Gravrogkas, būdama pilna proto ir sąmoninga parašė testamentą, kuriame išreiškė savo valią, kad po jos mirties JAV Lietuvių fondui aukoja 10.000 JAV dolerių.

2016 metų gegužės mėn. 2 d. prof. Aldonos širdis nustojo plakusi. Amžinam poilsiu atgulė šalia vyro Jurgio Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

2021 metais  pažymime medicinos ir farmakologijos profesorės Aldonos Lillian Balčytės – Baltch Gravrogkas  95 -ąjį gimtadienį. Minime 5-ąsias mirties metines.

Apžvelgus prof. Aldonos Balčytės  gyvenimą i kūrybą tenka pažymėti, kad  profesorė paliko ryškų pėdsaką infekcinių ligų prevencijos darbe, išugdė būrį studentų.  Tačiau nepavyko  įgyvendinti svajonės – aplankyti Panevėžyje gyvenusias pusseseres Eleną, Vitaliją ir Bronislavą Puzinaites (šiuo metu sesutės mirusios). Tad tik savaitiniai telefoniniai pokalbiai su giminaitėmis šildė širdį.  Esu dėkinga provizorei Elenai Puzinaitei už sudarytas sąlygas nuotoliniu būdu susipažinti  su prof. Aldona Balčyte.

Už mano parašytą ir spausdinamą apybraižą apie dr. Aldonos Balčytės gyvenimą ir mokslinę veiklą knygoje ,,Ir gydytoja, ir mokytojai“ 2010, profesorė dėkojo ir parėmė  knygos išleidimą.

Su 95-uoju gimtadieniu, profesore Aldona!