Medicinos profesorei Aldonai Lillian Balčytei – Baltch Gravrogkas – 95

Dr. Aldonos  Balčytės – Baltch mama Julija Puzinaitė gimė ir augo Panevėžyje. Tėvo Antano Balčio gimtinė – Raguva. XX amžiaus pradžioje Julija ir Antanas  emigravo į JAV. Likimas taip lėmė, kad jaunuoliai susitiko už  Atlanto. Sukūrė šeimą. GyvenoBinghamtono mieste. Šeima susilaukė trijų atžalų – Juliaus, Kęstučio  ir Aldonos. Prabėgus geram dešimtmečiui po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, apie 1933 m. Balčių šeima grįžo į Lietuvą. Vienerius metus gyveno Kaune ir po to atvyko į gimtąjį Panevėžį. Aldonai Balčytei buvo šešeri metai. Ji mokėsi Mergaičių gimnazijoje, Muzikos mokykloje, fortepijono klasėje. Buvo aktyvi ,,Meno kuopos“ valdybos narė, skaitė savo kūrybą, ruošė literatūrinius pranešimus, šoko tautinių šokius. Tai liudija išlikusios nuotraukos. 1944 metais Aldona baigusi gimnaziją, sėkmingai įstojo į  Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Tačiau studijas teko nutraukti.

Julijos ir Antano Balčių šeima, bijodama, kad gali būti ištremta į Sibirą, ryžosi vėl vykti į Ameriką. Po ilgų susirašinėjimų su valdžios institucijomis, pagaliau gavo leidimą vykti į JAV. Tai buvo 1947 metai. Šeima laimingai pasiekė Amerikos krantus ir gyveno Binghamtono mieste (Niujorko valstija).

Aldona medicinos studijas tęsė Niujorko valstijos Syracuso universiteto Medicinos fakultete. 1952 metų birželio 2 d. Aldonai buvo įteiktas medicinos gydytojos diplomas. Universiteto profesoriai A. Baltch  gyrė kaip nepaprastai gabią ir darbščią studentę, aktyvią visuomenininkę – buvo fakulteto Seserijos vicepirmininkė. JAV laikraštis ,,Darbininkas“ ta proga sveikino jaunąją gydytoją ir linkėjo sėkmės savo specialybėje, o taip pat ir lietuviškame darbe. Priminė, kad  Aldonos brolis Kęstutis  –  Niujorko valstijos, labiausiai lietuviškojo miesto,  Amsterdamo parapijos vikaras, o Julius – vaistininkas, su tėvais gyvenantis  Binghamtono mieste (,,Darbininkas“, Nr. 42 ,1952 06 10, p. 5).