Kunigas dramaturgas Kazimieras Čiplys – Vijūnas

“Vaidinimai tik sodžiui. Biografija, dokumentai, laiškai, pjesės. Kazimieras Čiplys-Vijūnas”. (Sudarytoja Joana Viga Čiplytė). Panevėžys, UAB Panevėžio spaustuvė, 1997, p. 345

Daugiau apie kunigo K.Čiplio gyvenimą ir kūrybą galite sužinoti perskaitę knygą “Vaidinimai tik sodžiui. Biografija, dokumentai, laiškai, pjesės. Kazimieras Čiplys-Vijūnas”. (Sudarytoja Joana Viga Čiplytė). Panevėžys, UAB Panevėžio spaustuvė, 1997, p. 345

Knyga apie Šiaurės rytų Lietuvos krašto kunigą, dramaturgą, režisierių ir švietėją Kazimierą Čiplį – Vijūną (1897 – 1950). Joje pirmąkart nušviestas K. Vijūno dvasinis ir kūrybinis gyvenimas. Spausdinama visos jo išlikusios šešiolika pjesių kaimo buities, moralės, blaivybės temomis: yra pjesių, skirtų Vasario 16-ajai, Motinos ir Knygnešio dienoms, vaikams ir jaunimui. Knygoje išspausdinti vertingi dokumentai, laiškai, bibliografija, žodynėlis, nemaža nuotraukų.