Kazys Naruševičius – tapytojas, mokytojas

J. V. Čiplytė. ,,Kazys Naruševičius. Tapytojas. Mokytojas“. Vilnius: Homo liber, 1999, p. 119

Apybraiža parengta 1999 m. pagal išleistą J. V. Čiplytės knygą  ,,Kazys Naruševičius. Tapytojas. Mokytojas“. Vilnius: Homo liber, 1999, p. 119