Kazys Naruševičius – tapytojas, mokytojas

Mokytojo asmenybė yra daugialypė, nušviesta nepakartojama talento šviesa. Tai jautrus pedagogas, puikus dailės gyvenimo organizatorius ir propaguotojas, talentingas tapytojas, Panevėžio dailės mokyklos įkūrėjas. K. Naruševičius yra glaudžiai susijęs su Panevėžio miesto kultūriniu gyvenimu, todėl knygoje pateikiu miesto kultūrinio gyvenimo panoramą nuo prieškario metų iki šių dienų. Knyga skiriama tapytojo Kazio Naruševičiaus pedagoginio ir kūrybinio darbo penkiasdešimtmečiui bei jo gyvenimo aštuoniasdešimtmečiui.

 Dailininkui Kaziui Naruševičiui suteiktas Panevėžio garbės piliečio vardas.

Dailininko K. Naruševičiaus vardu pavadinta gatvė Panevėžio mieste.

 Panevėžyje kasmet vyksta tradicinis tarptautinis tapytojų pleneras ,,Panevėžys“, skirtas K. Naruševičiui atminti.