Kazys Naruševičius – tapytojas, mokytojas

Didelis žinių šaltinis apie tapytojo gyvenimą –  Lietuvos valstybiniuose archyvuose saugomi dokumentai apie pedagogo K. Naruševičiaus mokslo metus Panevėžio vyrų gimnazijoje ( dabar J. Balčikonio gimnazija), jo studijas Vilniaus dailės akademijoje bei Vilniaus universitete. Nemažai laiko praleidau Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA), Lietuvos ypatingajame archyve (LYA), Lietuvos literatūros ir meno archyve. Įdomių gyvenimo faktų radau Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriaus fonduose. Kruopščiai išstudijavau per 140 publikacijų, rašytų apie K. Naruševičiaus kūrybą ir parengtas parodas, paties mokytojo parengtus straipsnius apie kolegas dailininkus, tautodailininkus, savo mokinius. Nemažai bendravau su buvusiais moksladraugiais, Dailės mokyklos mokiniais, su K. Naruševičiaus šeimos nariais.

K.Naryševičiau tapygos darbas “Stasiui Lozoraičiui atminti”. 1995, drobė, aliejus, 100 x 80 cm.

Aš (JVČ) taip pat esu viena iš daugelio jo mokinių. 1997 metų liepos  mėnesį pradėjau su atsidėjimu dirbti prie knygos. Mokytojas labai geranoriškai dalijosi su manimi mintimis, leido naudotis gausia jo sukaupta medžiaga apie  Panevėžio miesto dailės gyvenimą, savo mokinius.