Gydytojas chirurgas Stanislovas Mačiulis (1893 – 1941)

Gyd. St. Mačiulis palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos gatvėje. Amžiams atgulė prie dukros Stasės kapavietės. Ant kuklaus paminklo užrašas:

Stasė Mačiulytė 1941. V.

Stasys Mačiulis 1941. VI.

Prasmingas medikų gyvenimas. Chirurgai: Juozas Žemgulys, Stanislovas Mačiulis, Antanas Gudonis, gailestingoji seselė Zinaida Emilija Kanis-Kanevičienė. Vilnius, Homo liber,  2011, p. 167

 Atmintis gyva. Minint 1941 –ųjų metų įvykių 70-čio istorinę datą, 2011 metais leidykla ,,Homo liber“ išleido J. V. Čiplytės knygą ,,Prasmingas medikų gyvenimas“, kurioje apžvelgta chirurgų Juozo Žemgulio, Stanislovo Mačiulio, Antano Gudonio ir med. sesers Z. Kanis-Kanevičienės  gyvenimo ir veiklos istorijos. 2011 m. birželio mėn. 26 d. ligoninės konferencijų salėje vyko konferencija. 2021 metais sukaks 80-osios mirimo metinės.