Gydytojas chirurgas Stanislovas Mačiulis (1893 – 1941)

Stanislovas Mačiulis Sankt-Peterburgo prof. Fiodorovo chirurginėje klinikoje dirbo etatinio ordinatoriaus pareigose. Gilino žinias medicinos ordinatūroje. 1921 m. išlaikė chirurgo specialybės egzaminus, parašė disertaciją ,,Hedonalo narkozas“. Buvo priimtas į Piragovo vardo chirurgų draugiją. Laisvalaikiu skaitė medicininę literatūrą prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Gyd. St. Mačiulis buvo aktyvus visuomeninėje veikloje. Dalyvavo lietuvių gydytojų korporacijos ,,Fraternitas Lithuanica“ veikloje, buvo vienas iš organizatorių įsteigiant dezinfekcinę brigadą dėmėtosios šiltinės epidemijai suvaldyti.

1922 metais gyd. St. Mačiulis iš Sankt-Peterburgo grįžo į Lietuvą.

Karo tarnyba. Gyvenimas ir darbas Panevėžyje

1922 m. Karo medicinos gydytojas, sanitarijos leitenantas St. Mačiulis buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę 6-ojo Pilėnų kunigaikščio Margirio pulko (Alytus) jaunesniuoju gydytoju, o po to 9-ojo Lietuvos  kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulko (Marijampolė) vyr. gydytoju. 1923 metų spalio 13 d. paskirtas 2 pasienio pulko Marijampolėje gydytoju. 1923 m. pabaigoje išėjo į atsargą. Su šeima gyveno žmonos tėvų dvarelyje, Panevėžio apskrityje Smilgių valsčiuje. Dirbo gydytoju. Buvo Panevėžio apskrities Tarybos narys, Žemės ūkio draugijos pirmininkas, Smulkaus kredito banko valdybos pirmininkas. 1929  08 14 gyd. St. Mačiuliui už nuopelnus Lietuvai buvo įteiktas valstybinis apdovanojimas – LDK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas.