Dr. Albinas Šmulkštys – gydytojas, poetas, filantropas

Dr. A. Šmulkštys gyveno be šeimos, daugiabučio namo vieno kambario bute. Jo virtuvė buvo lyg vaistų mini sandėlis. Paklaustas, iš kur tiek vaistų pakuočių, atsakė, kad gauta labdara, kad reikia peržiūrėti vaistus, įvertinti jų galiojimo datą, perskaityti užrašus anglų, prancūzų ar vokiečių kalba ir tada duoti ligoniams, kuriems jų reikia. Jo iniciatyva Panevėžyje buvo įsteigta pirmoji privati šeimos klinika ,,Ab in cunabulis…“. Vėliau ji pavadinta gyd. J. Žemgulio vardu (1994 m. gydytojui buvo suteikta licencija verstis privačia praktika). Klinikoje daktaras dirbo iki 2000 m. Laisvalaikiu rašė poeziją. Išleido du rinkinius: „ Negirdėtos ir neregėtos pasakos“ (1994) ir  „ Laiškus vaikų karalystei“ (2000). Su padėjėjais sukūrė 20 min. istorinį filmą ,,O, Gercige!“, paremtą Henriko Latvio kronika.

Savo sukauptų lėšų dalį skyrė Punsko krašto lietuviams, Kauno Prisikėlimo bažnyčios restauravimo darbams atlikti, Panevėžio rajono Naujamiesčio Šv. apaštalo Mato bažnyčiai, rėmė ateitininkų veiklą, Panevėžio ir Vilniaus menininkus, knygų leidybą ir kt.