Diplomato dukra, puoselėjusi lietuvybę už Atlanto

Su Beatriče Pautieniene susirašinėjame, bendraujame internetu padedant jos  globėjui ir bičiuliui, Amerikos Lietuvių spaudos ir radijo draugijos ,,Viltis“ pirmininkui, ,,Dirvos“ laikraščio leidėjui, žurnalistui Algirdui  A. Matulioniui.

Beatričė Pautienienė ir Gražina Natkevičienė. Prienai, 1993 (Prienų kraštotyros muziejaus fotografija)

B. Pautienienė 1993 metais buvo su mama Gražina atvykusios į Marijampolę, susitiko su  draugais, Prienuose aplankė tėvo ir senelio gyd. Juozo Brundzos kapavietę. Paklausta, ar  nebuvo kilusi mintis iš Austrijos Schrunco miesto kapinių į Lietuvą perkelti tėvelio palaikus,  B. Pautienienė atsakė, kad nebuvo kalbėta. O gal, gerbdama nuo  Marijampolės kilusio diplomato Vlado Natkevičiaus atminimą, palaikų perkėlimu galėtų pasirūpinti Marijampolės miesto valdžia?

Apybraiža publikuota 2019 07 20