Diplomatas, žurnalistas dr.doc. Vladas (Ladas) Natkevičius

V.Natkevičiaus darbo pažymėjimas

Pradėjęs darbą, Vladas privaloma tvarka užpildė Anketą ,,VU Tarnautojo asmens liudijimas“. Išduotos dvi pažymos. Pirmoji, be nuotraukos išduota doc. V.Natkevičiui ir ranka jo pasirašyta,  kad gavo.  Antrojoje oficialioje pažymoje su VU antspaudu ir parašais buvusi įklijuota nuotrauka iškrikusi. Anketa lietuvių ir vokiečių kalbomis. Joje  rašoma, kur V. Natkevičius gyvena, ir kuo ir nuo kurios datos dirba.  1942 m. gegužės 15 d. VU pažymėjimas liudija, kad dr. V. Natkevičiaus žmona Gražina Natkevičienė gyvena Kaune, Poškos g. 3. Ji ,,atlieka buto šeimininkės darbus namuose“. Pasirašo VU rektorius ir administracinės direkcijos viršininkas (pavardė neišskaitoma). 1942 m. liepos 8 dr. Natkevičiui parašu  teko patvirtinti pareiškimą, kad jo tėvai, seneliai, žmona ir jos tėvai nėra žydai. Pažymos tekstas lietuvių ir vokiečių kalbomis. Perspėta, kad už klaidingą tvirtinimą numatyta bausmė – atleidimas iš darbo. Dr. V. Natkevičius rašė VU Teisių fakulteto dekanui, kad jo gaunamas atlyginimas yra pagrindinė alga. Pareiškimas perduotas VU buhalterijai.

LYA saugoma jo byla Nr. 1771 atskleidžia dar vieną gyvenimo skirsnį.

Iš archyve saugomo dokumento matyti, kad 1941 m. V. Natkevičius buvo ruošiamas areštui, bet ,,ryšium su fašistinės Vokietijos užpuolimu areštuotas nebuvo. Pirmojo KGB skyriaus duomenimis šiuo metu gyvena Vakarų Vokietijoje“.

1944 m. vasarą dr. V. Natkevičius su šeima pasitraukė į Austriją.

1945 m. gegužės 25 d. po patirtos kontuzijos mirė Austrijoje Tirolio žemės Schrunse miestelyje. Ten ir palaidotas. 

Dr. V. Natkevičiaus asmenybė buvo išties patraukli ir spalvinga. Užgrūdintas karys, ktp. dr. V. Natkevičius turėjo teisę pavargti? Jam tebuvo sukakę penkiasdešimt dveji…

Apybraiža parengta 2018  m.