Dailininkas iš Žemaitijos Klausutis Beržanskis

P. S.           Menotyrininkas V. Rimkus rašė, kad ,,Siūlau K. H. Beržanskį priimti į Lietuvos dailininkų sąjungą“.

Jo kūrybą apibūdino: ,,Dailininką Klausutį Henriką Beržanskį pažįstu kaip gerą, kūrybingą tapytoją, nuolatinį Panevėžio dailės parodų dalyvį, surengusį ir personalinių parodų. Artimai su juo ir jo kūryba susipažinau Šiaulių tapytojų seminare. Dailininko tapybos kalba sodri, tapo stambiu potepiu, mėgsta gilų, tamsų koloritą. Vyraujanti tematika – gamtos, miesto, miestelio motyvai. Dažnas vaizdas priartėja prie apibendrinto abstraktaus vaizdo. Tai sakyčiau, nuotaikos paveikslai, kurių pagrindinė išraiškos priemonė – spalva. K. H. Beržanskio kūryba įsikomponuoja į koloristinės lietuvių tapybos tėkmę savitu vyrišku balsu“.

Beržanskis  Klausutis Henrikas, Liudviko sūnus, lietuvis. Gimė 1943 m. balandžio 4 d. Telšių rajono Raišaičių kaime, mokytojų šeimoje. Augo keturi vaikai, visi įgijo aukštąjį išsilavinimą.

Tapytojas Klausutis H. Beržanskis  2001 m. gegužės 3 d. mirė Panevėžyje.

Interviu su Klausučiu Beržnaskiu vyko 1989 metais.